Jak wygląda windykacja chwilówki?

Jak wygląda windykacja chwilówki?
Chwilówki, choć pod wieloma względami różnią się od tradycyjnych pożyczek bankowych, to zasady ich spłaty mają niemal identyczne. W przypadku opóźnień w spłacie trzeba liczyć się z konsekwencjami, w tym z wizytą komornika. Zanim jednak u naszych drzwi pojawi się windykator chwilówki, będziemy mieli sporo możliwości spłaty zadłużenia, które warto wykorzystać.

Wiele osób decyduje się na zaciągnięcie pożyczki pod wpływem chwili, bez przemyślenia wszystkich „za” i „przeciw” oraz wcześniejszego przekalkulowania własnych możliwości finansowych. Minimum formalności, jakie trzeba spełnić, sprawia, że szybkie pożyczki są dostępne praktycznie dla każdego i od ręki.

Tak czy inaczej, chwilówka to zobowiązanie jak każde inne, które w niewielkim odstępie czasu trzeba spłacić. Wielu klientów firm pożyczkowych o tym zapomina, zaniedbuje swoje zobowiązania i zaprzestaje spłaty pożyczki. Skutkiem takich działań jest wszczęcie windykacji. Sprawdź, kim jest osoba windykatora chwilówki oraz jakie ma obowiązki, a czego nie ma prawa robić.

Kim jest windykator chwilówki?

Niektórym windykator chwilówki na myśl przywodzi komornika sądowego, jednak obie postacie różnią się od siebie. Windykator nie jest urzędnikiem państwowym, a pracownikiem prywatnej firmy windykacyjnej, zajmującej się skupowaniem i odzyskiwaniem zobowiązań finansowych. Windykator ma mniejszy zakres praw niż komornik sądowy, któremu uprawnienia nadaje państwo.

Ponadto windykacja chwilówki odbywa się z zastosowaniem przepisów obowiązujących w danej firmie windykacyjnej. Niestety najczęściej windykatora za przekroczenie swoich uprawnień nie czeka żadna kara w odróżnieniu od komornika, który podlega odpowiedzialności prawnej przed sądem oraz przed właściwymi organami samorządu komorniczego.

Uwaga!

Niespłacona chwilówka pociąga za sobą nie tylko postępowanie windykacyjne, ale też przede wszystkim kolejne koszty, proces sądowy, a nawet egzekucję komorniczą. Trzeba też wspomnieć, że pożyczka z komornikiem sprawia, że zaciągnięcie kolejnych zobowiązań jest dużo trudniejsze.

Jakie obowiązki ma windykator chwilówki?

Jeśli zalegamy ze spłatą zobowiązania, to nasz dług prędzej czy później zostanie przekazany firmie windykacyjnej. Głównym zadaniem windykatora jest odzyskać należność. W pierwszej kolejności będzie starał dowiedzieć się, z jakich powodów pożyczka nie została spłacona na czas, następnie będzie dążyć do odzyskania pieniędzy na drodze ugody.

Podejmie też na różnych płaszczyznach próby kontaktu z dłużnikiem w sprawie spłaty pożyczki. Co należy do obowiązków windykatora i w jaki sposób odzyskuje zadłużenie? Ma prawo przedstawić nam konsekwencje, z którymi będziemy musieli zmierzyć się w przypadku braku spłaty chwilówki.

W zakresie jego uprawnień leży próba listownego i telefonicznego kontaktu z dłużnikiem oraz umówienia się z nim na spotkanie (osoba zadłużona musi wyrazić na nie zgodę). Warto pamiętać, że w przypadku odmowy współpracy lub ignorowania działań windykatora, sprawa może zostać skierowana do sądu.

Czy wiesz, że…

Osoby posiadające niespłacone zadłużenie, które dodatkowo nie mają zdolności kredytowej i którym bank odmówił udzielenia wsparcia finansowego, mogą uzyskać finansowe wsparcie. Czeka na nie oferowana przez instytucje pozabankowe pożyczka dla zadłużonych.

Czego nie może windykator chwilówki?

Gdy sprawy zajdą za daleko, windykacja będzie nieunikniona. Warto być wtedy świadomym swoich praw. Działaniem, którego nie może podjąć windykator chwilówki w stosunku do dłużnika, jest :

 • Wejście do mieszkania bez zgody dłużnika – jeśli dłużnik nie wpuści windykatora z własnej nieprzymuszonej woli, nie ma on prawa przekroczyć progu jego drzwi. Nie może on użyć siły, przymusu, ani wejść do zajmowanej przez niego nieruchomości z policją.
 • Dokonanie eksmisji z zajmowanego lokalu – windykator nie może stosować wobec dłużnika przemocy fizycznej, w przeciwnym razie popełnia przestępstwo związane z naruszeniem nietykalności cielesnej (art. 217 § 1 Kodeksu karnego).
 • Zastraszanie dłużnika – windykator nie ma prawa grozić komornikiem, sądem, ani wszczęciem postępowania mającym na celu zwrot należności. Jeśli podejmuje się któregoś z wymienionych działań, popełnia przestępstwo (art. 191 § 1 i 2 Kodeksu karnego).
 • Zabranie rzeczy prywatnych – windykator biorąc rzeczy dłużnika bez pozwolenia, popełnia przestępstwo kradzieży zwykłej, rozboju, kradzieży rozbójniczej albo wymuszenia rozbójniczego (art. 278 § 1 k.k., art. 280 § 1 k.k., art. 281).
 • Zajęcie rachunku bankowego – windykator nie ma prawa zająć rachunku bankowego dłużnika, jeśli to zrobi, zostanie to uznane za oszustwo (art. 286 § 1 k.k).

Windykator chwilówki nie może zmusić dłużnika do wypłacenia zadłużenia (zgodnie z art. 280 § 1 k.k. i art. 282 k.k jest to przestępstwo) ani informować osób trzecich, w tym pracodawcy swojego klienta o jego zadłużeniu.

Windykacja miękka i twarda?

Każdy, kogo dług został przekazany do windykacji, zastanawia się, czym jest windykacja miękka, a czym jest windykacja twarda. Windykacja twarda to ostra forma egzekwowania długów. Nazwa obejmuje szereg środków, które można zgodnie z prawem zastosować, by przymusić dłużnika do spłaty zadłużenia.

Do metod windykacji twardej zaliczamy:

 • wpisanie dłużnika do bazy osób zadłużonych,
 • przeprowadzenie wywiadu gospodarczego,
 • postępowanie sądowe,
 • postępowanie przedegzekucyjne,
 • postępowanie egzekucyjne (komornicze).

Windykacja twarda wchodzi w grę dopiero wtedy, gdy wszystkie próby polubownego załatwienia sprawy nie poskutkują uregulowaniem należności. Jeśli dłużnik podejmie chęć współpracy z windykatorem, środki windykacji twardej nie będą potrzebne. Warto zaznaczyć, że środki windykacji miękkiej są mniej bolesne, niż windykacji twardej.

Do metod windykacji miękkiej zaliczamy:

 • naliczanie opłat zgodnie z umową pożyczki,
 • pisemne wezwanie do zapłaty,
 • wysyłanie wiadomości SMS z przypomnieniem o konieczności zapłaty,
 • telefony i e-maile z przypomnieniem o spłacie,
 • przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej,
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty,
 • ostrzeżenie o możliwości wpisania dłużnika do któregoś z rejestrów dłużników,
 • restrukturyzacja zadłużenia (zmiana warunków spłaty pożyczki na odpowiadające realnym możliwościom).

Lekceważąc próby polubownego egzekwowania długu, możemy spodziewać się sądu, egzekucji i częstych wizyt komorniczych. Najlepiej sięgnąć po skuteczne sposoby na wyjście z długów i pozbyć się problemu bez nieprzyjemnych konsekwencji.

Czy te informacje były pomocne?

Ocena artyułu: 4 / 2 głosy
xTa witryna jest chroniona przez reCAPTCHA, obowiązuje Polityka prywatności Google i Warunki korzystania z usługi.

Pytania i odpowiedzi

* Uzupełnij to pole

Sprawdź podobne artykuły

Zobacz wszystkie