Konto firmowe - najlepsze oferty w jednym miejscu

Konto firmowe

Jesteś przedsiębiorcą i poszukujesz dobrego konta dla firm? Sprawdź poniższe oferty

Czy te informacje były pomocne?

Ocena porównywarki: 5 / 1 głos

Ranking kont firmowych

Sprawdź nasz ranking kont bankowych i wybierz najlepszy rachunek bankowy online! W naszym rankingu prezentujemy oferty popularnych kont bankowych, w których znajdziesz m.in. darmowe konto bankowe. Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć najlepsze konto bankowe, nasze porównanie jest specjalnie dla Ciebie! Nasze konta bankowe - ranking, pozwala znaleźć m.in. wspólne konto bankowe, czy najlepsze konto bankowe dla dziecka. Nie zwlekaj! Sprawdź nasz ranking i ciesz się najlepszych rachunkiem bankowym!

Artykuły

Chwilówka od ręki – jak wziąć chwilówkę od ręki? Chwilówki Mikołaj Madziąg

Chwilówka od ręki – jak wziąć chwilówkę od ręki?

Chwilówka od ręki to zobowiązanie finansowe udzielane przez firmy pozabankowe w krótkim czasie. Klient przy dopełnieniu minimum formalności może uzyskać szybką pożyczkę i spłacić ją nawet bez ponoszenia...

Mikołaj Madziąg08.05.2019
Szybka pożyczka – jak otrzymać korzystną pożyczkę szybko? Pożyczki Mikołaj Madziąg

Szybka pożyczka – jak otrzymać korzystną pożyczkę szybko?

Szybka pożyczka jest sposobem na niemal natychmiastowe pozyskanie środków finansowych, które można wykorzystać w dowolny sposób. Szybką pożyczkę od ręki można korzystnie uzyskać z oferty firm pożyczkowych,...

Mikołaj Madziąg17.06.2019
Pożyczki na raty – jak wybrać najlepszą pożyczkę ratalną? Pożyczki Mikołaj Madziąg

Pożyczki na raty – jak wybrać najlepszą pożyczkę ratalną?

Pożyczki na raty swoją konstrukcją przypominają kredyty gotówkowe zaciągane w bankach. Są to produkty pozabankowe, które zaciąga się szybko i bez zbędnych formalności, a spłaca w ustalonych ratach kap...

Mikołaj Madziąg17.06.2019
Chwilówki na raty – jak wybrać? Czy warto wziąć chwilówkę ratalną? Chwilówki Mikołaj Madziąg

Chwilówki na raty – jak wybrać? Czy warto wziąć chwilówkę ratalną?

Chwilówki na raty stanowią połączenie zalet pożyczek pozabankowych, jak i kredytów gotówkowych w bankach. Można je zaciągać bez zbędnych formalności i spłacać w wygodnych ratach – miesięcznych lub tyg...

Mikołaj Madziąg08.05.2019
Chwilówki od 18 lat – jakie są oferty dla 18-latków? Chwilówki Mikołaj Madziąg

Chwilówki od 18 lat – jakie są oferty dla 18-latków?

Chwilówki od 18 lat są dostępne w wielu firmach pożyczkowych. Osiągnięcie pełnoletniości oznacza możliwość zaciągania zobowiązań i nabywania praw. Oferty pożyczkowe dla 18-latków obejmują między innymi...

Mikołaj Madziąg16.07.2019
Chwilówki online bez KRD – czy są możliwe bez KRD? Chwilówki Mikołaj Madziąg

Chwilówki online bez KRD – czy są możliwe bez KRD?

Chwilówki online bez KRD to zobowiązania finansowe przeznaczone dla klientów, którzy chcą szybko uzyskać pożyczkę, bez weryfikacji w bazach dłużników. Pożyczkę otrzymają po złożeniu wniosku elektronicznego,...

Mikołaj Madziąg17.04.2019
Porównywarka chwilówek – porównanie pożyczek chwilówek Chwilówki Mikołaj Madziąg

Porównywarka chwilówek – porównanie pożyczek chwilówek

Porównywarka chwilówek pozwala na skonfrontowanie ze sobą różnych ofert pożyczkowych. Ułatwia to klientowi wybór w krótkim czasie najkorzystniejszej dla niego chwilówki z dostępnych ofert z różnych firm...

Mikołaj Madziąg17.06.2019
Pożyczka na raty przez internet bez zaświadczeń – jak ją dostać? Pożyczki Mikołaj Madziąg

Pożyczka na raty przez internet bez zaświadczeń – jak ją dostać?

Pożyczka na raty przez internet bez zaświadczeń jest sposobem na to, aby szybko, bez zbędnych formalności, móc pożyczyć pieniądze i wydać je na dowolne cele. Otrzymać ją można „na dowód”, po złożeniu elektronicznego...

Mikołaj Madziąg17.06.2019
Pożyczki online na raty – najlepsze pożyczki ratalne online Pożyczki Mikołaj Madziąg

Pożyczki online na raty – najlepsze pożyczki ratalne online

Pożyczki online na raty to produkt finansowy pozabankowy, z którego można skorzystać w firmach pożyczkowych bez konieczności wychodzenia z domu. Spłata pożyczki odbywa się według ustalonych rat.

Mikołaj Madziąg17.06.2019

Konta bankowe online

Wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Czy konto firmowe jest obowiązkowe?

Wielu początkujących przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej zastanawia się, czy istnieje wymóg posiadania własnego konta na potrzeby firmy. Otóż okazuje się, że teoretycznie można mieć firmę i nie mieć konta firmowego.

O rozliczeniach firmowych i wymogu posiadania konta dla firmy mówią trzy akty prawne:

 • Ordynacja podatkowa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W art. 61 Ordynacji podatkowej ustanowiono, w jaki sposób mają być realizowane płatności podatków podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Zapłata podatków przez takiego podatnika, który prowadzi ewidencję w formie księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, musi następować w formie polecenia przelewu. Natomiast zapłata w gotówce dopuszczalna jest przy opłacaniu opłaty skarbowej i zapłacie podatków przez mikroprzedsiębiorców.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wyszczególnia, w jakich sytuacjach muszą być wykonywane transakcje za pośrednictwem banku. Art. 22 określa, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy zawsze wtedy, gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca;
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Przedsiębiorcy zobowiązani są też do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u i w związku z tym warto zwrócić uwagę na art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Wskazano w nim, że płatnik składek jest zobowiązany opłacać je w formie bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek lub obciążenia rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych. Jedynie płatnik składek, który jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, może opłacać składki na ZUS w formie:

 • przekazu pocztowego,
 • przekazu pieniężnego za pośrednictwem instytucji płatniczej lub biura usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.

W przepisach więc nie ma bezpośrednio nakazu otwarcia przez przedsiębiorcę rachunku firmowego dla nowo utworzonej czy prowadzonej firmy. Jednak z drugiej strony przedsiębiorca – poza nielicznymi wyjątkami – regulować musi należności poprzez rachunek bankowy lub rachunek prowadzony dla członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Czym jest konto firmowe?

W ofertach wielu banków w Polsce można znaleźć propozycje kierowane stricte do osób prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowym produktem, jaki jest im oferowany, jest konto firmowe. To rachunek, który przeznaczony jest właściwie dla każdego typu przedsiębiorcy, w tym także dla firm jednoosobowych. Różnice pomiędzy rachunkiem firmowym a osobistym są oczywiste. Konto firmowe służy do rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a osobiste – do rozliczeń osobistych.

Konto firmowe pozwala na rozdzielenie transakcji prywatnych od tych, które są związane w sposób pośredni lub bezpośredni z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ułatwia ono dokonywanie rozliczeń podatkowych i składkowych oraz prowadzenie księgowości. Jeśli dojdzie do kontroli skarbowej, a przedsiębiorca ma konto firmowe, urzędnicy będą mieli wgląd tylko w transakcje na takim rachunku bankowym.

Numer rachunku firmowego do rozliczeń z różnymi instytucjami i kontrahentami należy podać do bazy Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. Jeśli ulegnie zmianie, przedsiębiorca ma 7 dni od tego momentu, aby zaktualizować swój wpis.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa wskazuje, że banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są zobowiązane do sporządzania i przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w formie dokumentu elektronicznego informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zwykle dotyczy to informacji o rachunkach firmowych.

Informację o posiadanym rachunku bankowym przedsiębiorca podaje w rubryce 27 formularza CEIDG-1:

 • 27.1 – dane identyfikacyjne rachunku bankowego związanego z prowadzeniem działalności,
 • 27.2 – dane identyfikacyjne rachunku bankowego niezwiązanego z prowadzeniem działalności.

Należy pamiętać, że w formularzu CEIDG-1 należy podać wszystkie numery rachunków bankowych powiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy je wpisać do części CEIDG-RB.

Czym różni się konto firmowe od osobistego?

Konto bankowe osobiste jest prowadzone dla osoby fizycznej lub osób fizycznych (na przykład konto małżeńskie) nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast konto firmowe otwierane jest na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Niekiedy z konta osobistego można dokonywać płatności związanych z transakcjami firmowymi, z płatnością podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne. Jednak nie zawsze jest to możliwe. W wielu bankach rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (popularny ROR) służyć ma po prostu do przechowywania środków oraz prowadzenia rozliczeń niepieniężnych z wyjątkiem tych, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, społeczną, związkową itp. Należy sprawdzić w regulaminie banku, czy posiadane konto osobiste można wykorzystywać do transakcji dotyczących prowadzonej firmy. Czasami bank może zastrzegać w umowie z klientem, że wykorzystanie konta osobistego niezgodnie z przeznaczeniem będzie skutkowało wypowiedzeniem umowy z zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia.

Ranking kont firmowych – jak wybrać najlepsze?

Porównanie kont firmowych umożliwia dobry ranking kont firmowych, czyli wykaz ofert rachunków dla firm z wyszczególnieniem najważniejszych ich cech i opłat z nimi związanych. Na pierwszych miejscach aktualnego rankingu kont dla firm znajdują się rachunki:

 • ING konto firmowe – Konto Direct dla firmy, z zerowym miesięcznym kosztem prowadzenia rachunku, bez opłat za kartę, za prowadzenie i za korzystanie z bankomatów w Polsce;
 • Idea Bank konto firmowe – Konto Firma To Ja, bez opłat za kartę i za prowadzenie, z darmowymi bankomatami w Polsce;
 • Nest Bank – Biznes Konto, bez opłat za kartę i za prowadzenie, z darmowymi bankomatami w Polsce;
 • Santander – Konto firmowe Godne Polecenia + Nowoczesna Eksięgowość InFakt, bez opłat za kartę i za prowadzenie, z darmowymi bankomatami w Polsce;
 • Alior Bank – Ikonto Biznes, bez opłat za kartę i za prowadzenie, z darmowymi bankomatami w Polsce;
 • mBank konto firmowe – mBiznes Konto Standard, bez opłat za kartę i za prowadzenie, z darmowymi bankomatami w Polsce, z miesięcznym kosztem rzędu zaledwie 1 zł;
 • PKO Konto Firmowe – bez opłat za prowadzenie, z darmowymi bankomatami w Polsce, ale z opłatą rzędu 30 zł za kartę płatniczą.

Konto firmowe ING to przykład darmowego konta dla przedsiębiorców, przy którym nie ponosi się opłat za kartę czy za prowadzenie rachunku. Podobnie jest w przypadku kont w Idea Banku, Nest Banku, Santanderze czy Alior Banku. Trzeba jednak zawsze sprawdzić, czy darmowe konto firmowe charakteryzuje się pożądanymi przez przedsiębiorcę cechami.

Jakie koszty pociągają za sobą konta firmowe?

Wybór konta firmowego jest ważny z powodu opłat związanych z jego prowadzeniem. Z tego względu wielu młodych przedsiębiorców rezygnuje z otwierania nowego konta dla firmy i do celów opłacania podatków i składek stosuje konto osobiste.

Niemniej można znaleźć oferty na darmowe konto firmowe, które nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów, a pozwoli wygodnie prowadzić rozliczenia związane z działalnością gospodarczą. W czasie poszukiwania odpowiedniego konta firmowego ranking z aktualnymi ofertami pomoże w dokonaniu trafnego wyboru rachunku, spełniającego oczekiwania przedsiębiorcy. Należy zawsze rozważyć, czy konto firmowe za darmo na pewno będzie optymalne dla właściciela firmy. Czasem warto jednak ponieść pewną, niedużą opłatę, aby rachunek był dostosowany do potrzeb i oczekiwań właściciela.

Koszty związane z kontem firmowym mogą dotyczyć otwarcia i prowadzenia konta, wydania i utrzymywania karty płatniczej do rachunku, czy też dokonywania przelewów i poleceń zapłaty. Koszty mogą wynikać również z wypłat gotówkowych w bankomatach czy przelewów zewnętrznych. Opłaty naliczane są za osobistą obsługę klienta – w oddziale banku lub na infolinii, jak i za to, że skorzystać możemy z oferty konta firmowego z debetem.

Najtańsze konto firmowe to takie, które daje możliwość korzystania z niego bez dodatkowych opłat. Na ogół jest to konto firmowe przez internet, które można wygodnie obsługiwać za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Jeśli zastanawiacie się, jakie wybrać konto firmowe i jaki bank zaoferuje najlepszą ofertę, na pewno warto śledzić aktualne porównania i rankingi takich produktów bankowych. O wyborze nie powinny przesądzać wyłącznie koszty, ale i usługi dodatkowe. Być może będzie to konto firmowe z debetem na start, który ułatwi rozpoczynanie działalności gospodarczej, albo konto z elektroniczną księgowością.