Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Bank BPS - Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Bank BPS

Bank BPS
Kredyt mieszkaniowy Mój DomTwoja miesięczna rata może wynosić:
 PLN
Wartość nieruchomości:
 PLN
Kwota kredytu:
 PLN
Okres:
 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
 %
Prowizja tego kredytu wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Kredyt udzielny w kwocie sięgającej 40% wartości działki. Maksymalny okres na jaki możesz zaciągnąć kredyt wynosi 30 lat. Uważaj na warunki obligujące do wykupienia ubezpieczenia na życie.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu -  PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - %
Oprocentowanie
w tym marża banku %
Całkowita kwota do spłaty -  PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna -  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank nie wymaga posiadanie wkładu własnego.
Polisa ubezpieczeniowa Bank wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczeniowej na życie jeśli kwota kredytu przekroczy 80.000 zł, suma wieku kredytobiorcy i okresu kredytowania przekroczy 65 lat, kredytobiorca jest jedynym żywicielem rodziny (osoba posiadająca na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny). W ofercie banku wykupienie ubezpieczenia na życie miesięcznie kosztuje 0,0380% kwoty kredytu.
Suma -  PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Opłata prowizyjna naliczana przez bank wynosi 3% wartości udzielonego kredytu. Dla posiadaczy rachunku osobistego w ramach Pakietu Młodzieżowego oraz w ramach Pakietu Standardowego prowizja obniżona zostaje do 2% kwoty kredytu. Dla posiadaczy rachunku osobistego w ramach Pakietu Aktywnego prowizja wynosi 1,5% kwoty kredytu. Dla posiadaczy rachunku osobistego w ramach Pakietu Prestiżowego prowizja wynosi 1% kwoty kredytu.  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu przedstawienia odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem na rzecz banku marża kredytu podniesiona zostaje o 1 punkt procentowy.  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Bank w swej ofercie proponuje dwa rodzaje ubezpieczenia: dla mieszkań i budynków mieszkalnych w kwocie 0,08% kwoty kredytu, opłata pobierana jednorazowo oraz dla budynków w budowie w kwocie 0,098% kwoty kredytu. Nieruchomość może zostać również ubezpieczona w dowolnym TU. Do banku należy dostarczyć jedynie cesję przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej, przy czym suma ubezpieczenia powinna stanowić nie mniej niż 120% kwoty kredytu.  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe
Suma -  PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Spłata całości lub części kredytu przed okresem pierwszych 5 lat kredytowania jest operacją płatną w wysokości 2% kwoty spłaty. Wcześniejsza splata kredytu w późniejszym okresie jest bezpłatna. 0,00
Podwyższenie kwoty kredytu Każdorazowo od kwoty podwyższenia kredytu, nie mniej niż 200 zł. 1,00%
Wakacje kredytowe Każdorazowo za odroczenie spłaty całości, części lub odsetek kredytu bank pobiera opłatę w wysokości 0,5% nie mniej niż 150 zł od kwoty objętej prolongatą. 0,50%
Odroczenie spłaty Istnieje możliwość odroczenia terminu spłaty rat kapitałowych na okres 24 miesięcy w przypadku kredytu wypłacanego w transzach. Do momentu wypłaty ostatniej transzy klient jest zobligowany do spłaty raty odsetkowej kredytu. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Oświadczenie majątkowe.

 • W przypadku, gdy o kredyt ubiega się osoba samotnie wychowująca dzieci wymagane są legitymacje szkolne, bądź przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 • Dowody osobiste wszystkich współkredytobiorców.

 • Skrócony odpis aktu zgonu małżonka (jeżeli dotyczy).

 • Dla Kredytobiorców dodatkowych - odpisy aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa) dla udokumentowania pokrewieństwa lub powinowactwa.

 • Skrócony odpis aktu małżeństwa (jeżeli dotyczy)

 • Wyrok orzekający adopcję (jeżeli dotyczy)

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: