BGŻ BNP Paribas - Kredyt hipoteczny z niską marżą

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas
Kredyt hipoteczny z niską marżą


Twoja miesięczna rata może wynosić:
991,12 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,61  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
4,00  %

Zwróć uwagę

Maksymalna wysokość kredytu jaką możesz uzyskać stanowi 80% wartości gruntu. Zabezpieczenie kredytu może stanowić dowolna działka (nawet leśna, na której będzie realizowana budowa), jednak musi ona posiadać wydaną decyzję o warunkach zabudowy.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach trwającej promocji jeśli posiadasz rachunek osobisty, kartę kredytową w banku oraz dobrą historię kredytową, bank obniży marże kredytu do 1,2% a opłata przygotowawcza zostanie obniżona do 0 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 4,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stawki WIBOR i stałej marży banku. Marże ujęte w porównaniu oferowane są osobom posiadającym konto osobiste w Planie Aktywnym (z minimalnym miesięcznym wpływem w wysokości 2.000 zł) z kartą debetową, ubezpieczeniem nieruchomości „Pewny Dom” oraz kartą kredytową MasterCard. Każdy wykupiony przez Ciebie produkt obniża standardową marże kredytu o maksymalnie: 0,3 punktu procentowego w przypadku wykupienia rachunku osobistego, 0,1 punkt procentowy w przypadku karty kredytowej, 0,05 punktu procentowego w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia nieruchomości „Pewny Dom”, „Pewny Dom Plus”, 0,2 punktu procentowego w przypadku wykupienia ubezpieczenia na życie Aviva. Musisz jednak uważać. W momencie wykupienia ubezpieczenia na życie bank obniży ujętą w porównaniu marżę kredytu o dodatkowe 0,2 punktu procentowego, ale Ty będziesz ponosił dodatkowy koszt ubezpieczenia w postaci podwyższonego oprocentowania o 0,9 punktu procentowego. 3.6100000000000003
w tym marża banku 1,85%
Całkowita kwota do spłaty - 118 934,28 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 991,12  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipoteki marża kredytu zostaje podwyższona o 0,9 punktu procentowego. Podana kwota doliczana jest do miesięcznej raty kredytu. 41,86 PLN
Polisa ubezpieczeniowa W przypadku skorzystanie z promocji bank wymaga wykupienie ubezpieczenia na życie oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Składka z tytułu wymienionych ubezpieczeń w wysokości 0,9% rocznie pobiera jest miesięcznie. 75,00 PLN
Suma - 1 107,98 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowa stawka prowizji naliczanej za udzielnie kredytu wynosi 5% jego kwoty. Prowizja zawarta w przedziale od 2% do 4% (ujęta w porównaniu) obowiązuje dla osób posiadających przynajmniej jeden produkt w banku np.: rachunek osobisty. Jeśli posiadasz aktywny rachunek osobisty w Planie Aktywnym z kartą płatniczą, wykupisz oferowaną przez bank kartę kredytową, ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia od utraty pracy prowizja wyniesie 0 zł. 4 000,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredyt hipoteczny udzielany jest w maksymalnej wysokości 80% wartości nieruchomości. Pozostałe 20% wartości nieruchomości stanowi Twój wkład własny i nie ma możliwości ubezpieczenia jego braku. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank nie wymaga ubezpieczenia gruntu. 0,00  PLN
Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości uzależniona jest to od stawek określonych dla danego regionu, jej koszt wynosi od 270 zł do maksymalnie 1.500 zł. 270,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. 0,00 PLN
Suma - 4 270,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu przez pierwsze 5 lat trwania umowy wynosi 2% od kwoty spłacanego kapitału, minimum 100 zł. Po okresie 5 lat wcześniejsza spłata jest bezpłatna. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o dodatkową kwotę kredytu wynosi 150 zł. Kwota pobierana za sporządzenie aneksu do istniejącej już umowy. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 10.000 zł. 150,00 PLN
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty Możliwość karencji w spłacie kredytu maksymalnie do 11 miesięcy. W związku z tym konieczne jest wydanie promesy kredytowej, której koszt wynosi 100 zł. 100,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Atut oferty Atutem oferty kredytowej Banku BGŻ jest akceptacja wszystkich form zatrudnienia osób osiągających swe dochody za granicą.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty (kserokopia).

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dokument potwierdzający rozwód lub separację (jeśli dotyczy).

 • Wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (druk banku).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • W celu zabezpieczenia spłaty kredytu powinna zostać ustanowiona hipoteka zwykła w wysokości 100% kwoty kredytu (kapitału) oraz hipoteka kaucyjna w wysokości 100% kwoty kredytu (kapitału) oraz hipoteka kaucyjna zabezpieczająca odsetki umowne oraz koszty uboczne w wysokości 50% kwoty kredytu (kapitału).

 • Ubezpieczenie nieruchomości, stanowiących przedmiot hipoteki, od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją praw z polisy na rzecz banku.

 • Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową - zabezpieczający wierzytelność Zakladu Ubezpieczeń, w przypadku gdy tymczasowym zabezpieczeniem spłaty jest ubezpieczenie kredytu lub gdy Kredytobiorca korzysta z ubezpieczenia kredytowanego wkładu własnego.

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).


Doradca BGŻ

Doradca BGŻ

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Pracownik banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub mailowo.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą banku spotykasz się z doradcą banku w wybranym przez Ciebie oddziale. Doradca przeprowadzi symulację kredytową, oceni Twoja zdolność kredytową i poinformuje jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku kredytowego.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.