Bank Millennium - Kredyt Hipoteczny z marżą od 0,99%

Bank Millennium

Bank Millennium
Kredyt Hipoteczny z marżą od 0,99%


Twoja miesięczna rata może wynosić:
 PLN
Wartość nieruchomości:
 PLN
Kwota kredytu:
 PLN
Okres:
 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
 %
Prowizja tego kredytu wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Maksymalna kwota kredytu przeznaczonego na zakup działki budowlanej może wynieść 60% jej rzeczywistej wartości. Jednak jeśli na działce rozpoczęta została budowa domu, bank skredytuje kwotę nawet do 90% przyszłej wartości nieruchomości.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach trwającej promocji, marża banku zostanie obniżona o 0,5 punktu procentowego pod warunkiem posiadania konta osobistego w banku oraz dokonywania transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę nie mniejszą niż 500 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu -  PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - %
Oprocentowanie
w tym marża banku %
Całkowita kwota do spłaty -  PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Koszt ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki: opłata pobierana każdego miesiąca począwszy od następnego miesiąca po dacie uruchomienia kredytu do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Formalnie na dostarczenie odpisu Księgi Wieczystej posiadasz 6 miesięcy od momentu podpisania umowy kredytowej. Jeśli nie dostarczysz odpisu w terminie bank może podnieść oprocentowanie Twojego kredytu o 1 punkt procentowy.
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Brak.  PLN
Suma -  PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Bank za udzielenie kredytu nalicza jednorazową opłatę w wysokości 2% kwoty kredytu. W przypadku wykupienia przez Ciebie ubezpieczenia od utraty pracy prowizja zostaje obniżona do 0 zł.  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank finansuje 60% wartości działki, pozostałe 40% stanowi zabezpieczenie kredytowe. Wkład własny nie jest wymagany.  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Suma ubezpieczenia na życie musi wynosić co najmniej tyle ile stanowi wysokość kapitału kredytu do spłaty. Bank dopuszcza możliwość dokonania cesji z prywatnej polisy ubezpieczeniowej pod warunkiem, że polisa spełnia wymagania banku. Przy wyborze proponowanej przez bank oferty pobierana jest składka miesięczna w wysokości 0,02% od sumy ubezpieczenia.  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak.
Suma -  PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata pobierana w przypadku, gdy łączna kwota nadpłat w ciągu pierwszych 4 lat kredytowania przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Do 3 miesięcy od decyzji bank nie wymaga ponownego dostarczenia dokumentów. Po tym okresie ponownie badana jest Twoja zdolność kredytowa. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 2.000 zł. 2,00%
Wakacje kredytowe Bank dopuszcza wakacje kredytowe raz w roku po 12 miesiącach regularnych spłat rat. 0,00%
Odroczenie spłaty Spłatę rat kredytu możesz odroczyć maksymalnie na okres 24 miesięcy. 0,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

  • Kopie dwóch dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy (w tym dowód osobisty lub paszport).

  • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

  • W indywidualnych przypadkach: w przypadku posiadania limitu w ROR lub karty kredytowej - wyciąg z rachunku (jeden z okresu ostatnich 3 miesięcy), Cudzoziemcy - karta pobytu (jeśli posiada) lub wskazanie adresu korespondencyjnego w Polsce.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

  • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

  • Brak

Dokumenty dodatkowe

  • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: