Deutsche Bank - db Kredyt Mieszkaniowy

Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Kredyt MieszkaniowyTwoja miesięczna rata może wynosić:
1 010,86 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
EUR
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
2,11  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
3,00  %

Zwróć uwagę

Kredyt hipoteczny w walucie dostępny jedynie dla osób osiągających dochody w walucie EUR (przekraczające kwotę 12.000 zł). Maksymalna kwota kredytu stanowi 90% wartości nieruchomości. Dodatkowo bank przejmuje na siebie koordynację wielu formalności w urzędach, w tym wpis hipoteki do Księgi Wieczystej.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 4,32
Prowizja - 3,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej EURIBOR oraz stałej marży banku. Dla klientów banku, którzy: posiadają kartę kredytową oraz rachunek osobisty i zapewnią ich utrzymanie przez najbliższy rok czasu bank obniży marżę kredytu o 1 punkt procentowy. Osoby, które zdeklarują stałą kwotę wpływów na rachunek osobisty w wysokości, co najmniej 6.000 zł otrzymają marżę kredytu obniżoną o 0,1 punktu procentowego. Jeśli Twoje miesięczne dochody przekroczą kwotę 12.000 zł marża kredytu zostaje zmniejszona o dodatkowe 0,3 punktu procentowego. Istnieje również możliwość negocjacji marży (obniżenie jej wysokości maksymalnie o 0,1 punktu procentowego) dla osób korzystających z programu DB Inwestuj w Przyszłość. 2.11
w tym marża banku 2,10%
Całkowita kwota do spłaty - 121 303,34 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 010,86  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest podwyższane o 1,2 punktu procentowego. Przekłada się to na wzrost miesięcznej raty o podaną obok wartość. 58,95 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank nie wymaga polisy ubezpieczeniowej gruntu. - PLN
Suma - 1 069,81 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Wysokość prowizji ustalana indywidualnie przez bank, standardowo wynosi 3%. Uzależniona zostaje od Twojego profilu kredytowego oraz zdolności kredytowej. Naliczana od wysokości przyznanego kredytu. W przypadku skorzystania z promocji "Prowizja 0%" prowizja za udzielnie kredytu wyniesie 0 zł. Uzyskanie promocyjnej zerowej wysokości prowizji podwyższa marżę kredytu w stosunku do marży standardowej obowiązującej w banku o 0,3 punkty procentowe lub o 0,2 punkty procentowe w przypadku wykupienia ubezpieczenia od utraty pracy. 3 283,92 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Opłata pobierana w przypadku kredytu, którego kwota przekracza 60% wartości nieruchomości. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oferowane przez TU Europa jest naliczane jednorazowo na okres 5 lat. Składka płatna z góry w momencie uruchomienia kredytu. Jeśli po tym okresie kwota kredytu nadal utrzyma się powyżej 80% wartości nieruchomości, ubezpieczenie zostanie automatycznie przedłużone na kolejne 60 miesięcy. 491,85  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. W ofercie banku posiadasz pakiet w skład, którego wchodzi ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego roczny koszt wynosi 0,6% kwoty kredytu. Dodatkowo do powyższej oferty możesz dołożyć ubezpieczenie od utraty pracy, który podwyższy opłatę naliczaną miesięcznie za objęcie ubezpieczeniem do wartości 0,025% kwoty kredytu. 656,78  PLN
Wycena nieruchomości W aglomeracjach miejskich dla mieszkań opinia o wartości nieruchomości dokonywana jest przez bank na podstawie zdjęć nieruchomości oraz protokołu z inspekcji. Dla kredytu w kwocie nie przekraczającej 300.000 zł (500.000 zł - w aglomeracjach: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin) wartość nieruchomości może zostać określona na podstawie ceny transakcyjnej. W powyższych przypadkach ponosisz jedynie koszt inspekcji przedmiotu zabezpieczenia: koszt za inspekcję w kwocie 300 zł. W przypadku domów, gruntów oraz lokali mieszanych w innych niż wymienione wyżej przypadkach wymagany jest pełny operat szacunkowy nieruchomości (dokonywany przez zewnętrznych rzeczoznawców), którego koszt ponosisz we własnym zakresie. -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 4 432,56 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Wcześniejsza spłata kredytu dokonana w ciągu 3 pierwszych lat jest płatna, bank nalicza prowizję w wysokości 2% kwoty pozostałej do spłaty. Dodatkowo w przypadku nadpłaty stanowiącej co najmniej 30% kwoty kredytu bank pobiera opłatę w wysokości 3% kwoty pozostałej spłaty. 2,00
Opłata za przewalutowanie na PLN - 0,00 PLN
Podwyższenie kwoty kredytu Wysokość prowizji liczona od kwoty podwyższenia i płatna w momencie uruchomienia kwoty dodatkowej. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 20.000 zł. 3,00%
Wakacje kredytowe Usługa niedostępna. -
Odroczenie spłaty Brak. -

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Promocje Warunkiem skorzystania z promocji „Marża idealna” jest przystąpienie do produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość Stabilny Wzrost VI oferowanego przy współpracy z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie. Minimalna składka inicjująca, która pozwala na skorzystanie z promocji „Marża idealna”, wynosi 4.500 zł, a minimalna miesięczna składka 136 zł. Warunkiem skorzystania z warunków promocyjnych jest również zawarcie umowy o kartę kredytową oraz dokonywanie nią płatności przez co najmniej 12 miesięcy, a także otworzenie rachunku osobistego i zasilanie go miesięcznymi wpływami. Warunkiem skorzystania z obu promocji „Marża idealna” oraz „Prowizja 0%” jest przystąpienie do produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość Stabilny Wzrost VI oferowanego przy współpracy z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie. Minimalna składka inicjująca, która pozwala na skorzystanie z promocji wynosi 6.750 zł, a minimalna miesięczna składka 204 zł.
Wycena nieruchomości Wyceny nieruchomości dokonujesz we własnym zakresie i dokument potwierdzający wartości nieruchomości dostarczasz wraz z dokumentami kredytowymi. W trakcie analizy kredytowej pracownicy banku weryfikują wartość bankową nieruchomości (może się ona różnić od wartości nieruchomości z wyceny) i to od tej wartości zależy kwota kredytu jaka zostanie udzielona przez bank.
Uproszczenia Możesz przeznaczyć do 30% kwoty kredytu, nie więcej niż 100.000 zł na dowolny cel (realizację własnych planów nie koniecznie związanych z zakupem/modernizacją przedmiotowej nieruchomości). Dodatkowo jeśli chodzi o kredyt bank przejmuje na siebie koordynację wielu formalności, np. sam dokona wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej. Oszczędzisz swój czas i masz gwarancję, że wszystkie terminy będą dotrzymane.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z załącznikami.

 • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarówno na czas nieokreślony jak i określony.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód.
 • Maksymalny wiek na koniec okresu kredytowania: do 70 lat.
 • Obywatelstwo polskie nie jest wymagane.


Doradca Deutsche Banku

Doradca Deutsche Banku

 • Wypełnij formularz zapytania odpowiadając na podstawowe pytania dotyczące Twojej osoby.
 • Bank na podstawie danych podejmie wstępną decyzję kredytową. Doradca kontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółowej oferty banku.
 • Ustalacie termin wizyty w jednym z oddziałów banku oraz listę niezbędnych do otrzymania kredytu dokumentów. Na spotkaniu spiszecie wniosek kredytowy.
 • Bank zweryfikuje wniosek oraz dostarczone dokumenty, na których podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu środków. Jeśli decyzja będzie pozytywna, zostaniesz ponownie zaproszony do oddziału, tym razem na podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.