Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Deutsche Bank - db Kredyt Mieszkaniowy

Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Kredyt MieszkaniowyTwoja miesięczna rata może wynosić:
996,14 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,72  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00  %

Zwróć uwagę

Maksymalna kwota kredytu jaką możesz uzyskać starając się o kredyt na zakup działki w Deutsche Banku wynosi aż 80% wartości nieruchomości. Dodatkowo bank przejmuje na siebie koordynację wielu formalności w urzędach, w tym wpis hipoteki do Księgi Wieczystej.

Informacje o aktualnej promocji

Jeśli skorzystasz z db Hipo Pakietu (otworzysz rachunek osobisty, kartę kredytową oraz wykupisz produkt inwestycyjny lub ubezpieczenie na życie) możesz obniżyć marżę kredytu do wartości 1,2% (w pierwszym roku) a prowizję za udzielenie kredytu do 0 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 0,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. W ofercie kredytu hipotecznego istnieje możliwość skorzystania z jednego z czterech pakietów: Standardowego, Inwestycyjnego, Ubezpieczeniowego i Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego, które obniżą standardową marżę kredytu oraz wartość naliczanej prowizji za udzielnie kredytu. W przypadku skorzystania z db Hipo Pakietu, tj. zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego oraz skorzystaniu z konta osobistego z wpływami kwot nie mniejszych niż zadeklarowane w umowie kredytu, karty kredytowej oraz dodatkowo produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego z linii db Inwestuj w Przyszłość lub ubezpieczenia na życie marża kredytu zostaje obniżona do wartości 1,2% w pierwszym roku oraz 1,49% w pozostałych latach.Warunkiem skorzystania z Pakietu Standardowego jest posiadanie rachunku osobistego db Life, db Invest lub db Elite, na które zdeklarujesz comiesięczny wpływ wynagrodzenia, karty kredytowej oraz wykupienie ubezpieczenia do utraty pracy. Warunkiem skorzystania z Pakietu Inwestycyjnego oraz Pakietu Ubezpieczeniowego jest posiadanie rachunku osobistego db Life, db Invest lub db Elite, na które zdeklarujesz comiesięczny wpływ wynagrodzenia, karty kredytowej oraz wykupienie ubezpieczenia z linii db IwP (Pakiet Inwestycyjny) lub ubezpieczenia na życie (Pakiet Ubezpieczeniowy). Dla osób znajdujących się w grupie Profesjonalistów marża obniżana jest o 0,2 punktu procentowego. 3.7199999999999998
w tym marża banku 1,99%
Całkowita kwota do spłaty - 119 537,17 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 996,14  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest podwyższane o 1,2 punktu procentowego. Przekłada się to na wzrost miesięcznej raty o podaną obok wartość. 56,27 PLN
Polisa ubezpieczeniowa W ofercie banku posiadasz pakiet w skład, którego wchodzi ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego koszt wynosi 1,8% kwoty kredytu na okres 2 lat (w porównaniu ujęta stawka miesięczna doliczana do raty kredytu). 75,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank nie wymaga polisy ubezpieczeniowej gruntu. - PLN
Suma - 1 127,41 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Wysokość prowizji ustalana indywidualnie przez bank i standardowo wynosi 3% kwoty kredytu. W ramach skorzystania z oferty Pakietu Standardowego prowizja za udzielnie kredytu obniżana jest do wartości 2% kwoty kredytu. Jeśli skorzystasz z jednego z pozostałych pakietów: Inwestycyjnego, Ubezpieczeniowego i Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego prowizja za udzielnie kredytu nie zostanie naliczona, wynosi 0 zł (ujęte w porównaniu). 300,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Opłata pobierana w przypadku kredytu, którego kwota przekracza 60% wartości nieruchomości. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oferowane przez TU Europa jest naliczane jednorazowo na okres 5 lat. Składka płatna z góry w momencie uruchomienia kredytu. Jeśli po tym okresie kwota kredytu nadal utrzyma się powyżej 80% wartości nieruchomości, ubezpieczenie zostanie automatycznie przedłużone na kolejne 60 miesięcy. 449,32  PLN
Wycena nieruchomości W aglomeracjach miejskich dla mieszkań opinia o wartości nieruchomości dokonywana jest przez bank na podstawie zdjęć nieruchomości oraz protokołu z inspekcji. Dla kredytu w kwocie nie przekraczającej 300.000 zł (500.000 zł - w aglomeracjach: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin) wartość nieruchomości może zostać określona na podstawie ceny transakcyjnej. W powyższych przypadkach ponosisz jedynie koszt inspekcji przedmiotu zabezpieczenia: koszt za inspekcję w kwocie 300 zł. W przypadku domów, gruntów oraz lokali mieszanych w innych niż wymienione wyżej przypadkach wymagany jest pełny operat szacunkowy nieruchomości (dokonywany przez zewnętrznych rzeczoznawców), którego koszt ponosisz we własnym zakresie. -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 749,32 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Wcześniejsza spłata kredytu dokonana w ciągu 3 pierwszych lat jest płatna, bank nalicza prowizję w wysokości 2% kwoty pozostałej do spłaty. Dodatkowo w przypadku nadpłaty stanowiącej co najmniej 30% kwoty kredytu bank pobiera opłatę w wysokości 3% kwoty pozostałej spłaty. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Wysokość prowizji liczona od kwoty podwyższenia i płatna w momencie uruchomienia kwoty dodatkowej. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 20.000 zł. 3,00%
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty Odroczenie spłaty jednej raty w ciągu roku dostępne w momencie zamknięcia pełnego roku spłaty kredytu. 0,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Weksel Weksel in blanco stanowi dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku. Wartość weksla musi być równa 1/1000 wartości kredytu. 0,00 PLN.
Wycena nieruchomości Wyceny nieruchomości dokonujesz we własnym zakresie - dokument potwierdzający wartości nieruchomości dostarczasz wraz z dokumentami kredytowymi. W trakcie analizy kredytowej pracownicy banku weryfikują wartość bankową nieruchomości (może się ona różnić od wartości rynkowej nieruchomości podanej w wycenie). Jednak to od tej wartości zależy wysokość kwoty kredytu jaka zostanie przyznana przez bank. 0,00 PLN
Uproszczenia Bank przejmuje na siebie koordynację wielu formalności, np. sam dokona wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej. Oszczędzisz swój czas i masz gwarancję, że wszystkie terminy będą dotrzymane.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z załącznikami.

 • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarówno na czas nieokreślony jak i określony.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód.
 • Maksymalny wiek na koniec okresu kredytowania: do 70 lat.
 • Obywatelstwo polskie nie jest wymagane.


Doradca Deutsche Banku

Doradca Deutsche Banku

 • Wypełnij formularz zapytania odpowiadając na podstawowe pytania dotyczące Twojej osoby.
 • Bank na podstawie danych podejmie wstępną decyzję kredytową. Doradca kontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółowej oferty banku.
 • Ustalacie termin wizyty w jednym z oddziałów banku oraz listę niezbędnych do otrzymania kredytu dokumentów. Na spotkaniu spiszecie wniosek kredytowy.
 • Bank zweryfikuje wniosek oraz dostarczone dokumenty, na których podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu środków. Jeśli decyzja będzie pozytywna, zostaniesz ponownie zaproszony do oddziału, tym razem na podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.