Ustawa o elektronicznych środkach płatniczych - Słownik finansowy

Ustawa o elektronicznych środkach płatniczych

Ustawa z dnia 12 września 2002 roku, określająca zasady wydawania i używania elektronicznych instrumentów płatniczych (DzU z 2002 r. Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.).