Dzień wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego - Słownik finansowy

Dzień wyceny aktywów funduszu inwestycyjnego

Każdy dzień roboczy, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.