Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PKO Bank Polski - Pożyczka hipoteczna

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Pożyczka hipoteczna


Twoja miesięczna rata może wynosić:
 PLN
Wartość nieruchomości:
 PLN
Kwota kredytu:
 PLN
Okres:
 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
 %
Prowizja tego kredytu wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Pożyczka hipoteczna dostępna jest z opcją bilansującą. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym mogą obniżyć koszty spłaty Twojej pożyczki.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu -  PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - %
Oprocentowanie
w tym marża banku %
Całkowita kwota do spłaty -  PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z wpisaną hipoteką na rzecz PKO BP oprocentowanie pożyczki zostaje podwyższone o 0,9 punktu procentowego, co przekłada się na wzrost kosztu miesięcznej raty o podaną kwotę.
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. W ramach oferty banku możesz skorzystać z pakietu ubezpieczeń (ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy i hospitalizacji). Składka ubezpieczenia wynosi 1,4% i jest naliczana od wysokości udzielonej pożyczki na okres 2 lat, wliczona w miesięczną ratę pożyczki.
Suma -  PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowa stawka prowizyjna 3,5% naliczana od kwoty udzielonej pożyczki może zostać obniżona po uwzględnieniu Twojego profilu kredytowego, kwoty pożyczki oraz posiadanego przez Ciebie wkładu własnego. Jeśli wkupisz znajdujące się w ofercie banku ubezpieczenie na życie wraz z opcją ubezpieczenia od utraty pracy Twoja prowizja wyniesie do 0 zł.  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Brak ubezpieczenia brakującego wkładu własnego ponieważ maksymalna kwota pożyczki może wynosić do 60% wartości nieruchomości.  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenie nieruchomości. W swej ofercie składka ubezpieczenia wynosi 0,08% wartości kredytowanej nieruchomości. Płatna z góry na okres 1 roku.  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak.
Suma -  PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę W całym okresie kredytowania opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki wynosi 1,5% spłacanej kwoty pożyczki, minimum 200 zł. 1,50
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty pożyczki wymaga sporządzenia aneksu do istniejącej już umowy, który kosztuje 150 zł. 150,00 PLN
Wakacje kredytowe Wygodna opcja pożyczki - wakacje kredytowe. Bank umożliwia skorzystanie z tej opcji raz w roku. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Bank dopuszcza możliwość odroczenia spłaty raty kapitałowej przez maksymalnie 12 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

  • Dowód osobisty i drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.

  • Książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

  • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

  • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

  • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

  • Brak

Dokumenty dodatkowe

  • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: