GETIN Bank - Pożyczka hipoteczna

GETIN Bank

GETIN Bank
Pożyczka hipotecznaTwoja miesięczna rata może wynosić:
 PLN
Wartość nieruchomości:
 PLN
Kwota kredytu:
 PLN
Okres:
 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
 %
Prowizja tego kredytu wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Pożyczka hipoteczna Getin Banku może zostać przyznana w maksymalnej kwocie, która stanowi 50% wartości nieruchomości. Okres na jaki rozłożysz spłatę rat wynosi 35 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu -  PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - %
Oprocentowanie
w tym marża banku %
Całkowita kwota do spłaty -  PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie pożyczki jest powiększone o 2 punkty procentowe, co przekłada się na wzrost raty miesięcznej o wyliczoną wartość.
Polisa ubezpieczeniowa Bank nie wymaga posiadania ubezpieczenia na życie. W przypadku przystąpienia do grupowego ubezpieczenia istnieje możliwość obniżenia prowizji. Get Bank proponuje pakiet podstawowy, płatny 1% od kwoty ubezpieczenia za okres 12 miesięcy.
Suma -  PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowo bank pobiera prowizję w wysokości 4% od kwoty przyznanej pożyczki. Prowizja może wynieść 0 zł, pod warunkiem skorzystania z ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od utraty pracy.  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Brak wymogu posiadania wkładu własnego.  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Masz obowiązek ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W okresie pierwszych 12 miesięcy bank nie pobiera opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości.  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak dodatkowej opłaty z tytułu ubezpieczenia pomostowego.
Suma -  PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu została uzależniona od okresu kredytowania, w którym dokonujesz spłaty. W okresie 1 roku od momentu podpisania umowy kredytu bank nalicza opłatę za przedterminową spłatę w wysokości 5% kwoty całkowitego zadłużenia. Po 2 latach opłata wynosi 4% kwoty całkowitego zadłużenia. Po 3 latach opłata wynosi 3% kwoty całkowitego zadłużenia. Po 4 latach opłata wynosi 2% kwoty całkowitego zadłużenia. W 5 roku opłata za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 1% kwoty zadłużenia. Po okresie 5 lat opłata za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 0 zł. 5,00
Podwyższenie kwoty kredytu Prowizja wynosi 4% kwoty podwyższenia, minimum 1.000 zł nie mniej niż stawka określona dla sporządzenia aneksu. 4,00%
Wakacje kredytowe W indywidualnych przypadkach, po wcześniej złożonym piśmie do banku, istnieje możliwość zawieszenia spłaty kapitałowej części raty. Prowizja 1% liczona od pozostałej kwoty do spłaty, minimum 200 zł. 1,00%
Odroczenie spłaty Odroczenie spłaty pożyczki jest usługą niedostępną. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

  • Wniosek kredytowy wraz z formularzem danych osobowych i wszystkimi wymaganymi załącznikami (druk banku).

  • Dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca paszport oraz karta pobytu (dotyczy obywateli UE).

  • Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową współmałżonków (jeśli dotyczy).

  • Prawomocny wyrok sądu potwierdzający rozwód lub skrócony odpis aktu ślubu/ wyrok orzekający separację (jeśli dotyczy).

  • Skrócony odpis aktu małżeństwa lub skrócony odpis aktu zgonu w sytuacji, gdy kredytobiorca jest wdowcem/wdową.

  • W przypadku zabezpieczenia na nieruchomości osób trzecich, kopie dowodów osobistych właścicieli nieruchomości i ich małżonków. Bank może wymagać podpisania dodatkowych oświadczeń.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

  • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

  • Brak

Dokumenty dodatkowe

  • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: