BGŻ BNP Paribas - Pożyczka hipoteczna dla osób fizycznych

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas
Pożyczka hipoteczna dla osób fizycznych


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 117,63 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
6,26  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
5,00  %

Zwróć uwagę

Pożyczkę hipoteczną możesz zaciągnąć maksymalnie w kwocie 500 000 zł na nawet 20 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 5,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stawki WIBOR i stałej marży banku, której wysokość zależy od wartości posiadanego wkładu własnego oraz indywidualnego profilu klienta określanego przez bank. 6.26
w tym marża banku 4,50%
Całkowita kwota do spłaty - 134 115,43 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 117,63  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipoteki marża pożyczki zostaje podwyższona o 0,9 punktu procentowego. Podana kwota doliczana jest do miesięcznej raty kredytu. 44,96 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Bank wymaga wykupienie Pakietu ubezpieczeń Cardiff. Składka z tytułu wymienionych ubezpieczeń w wysokości 0,9% rocznie pobiera jest miesięcznie. 75,00 PLN
Suma - 1 237,59 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Prowizja naliczana od kwoty przyznanej pożyczki. Może być skredytowana. Jeśli zdecydujesz się na założenie rachunku ROR w banku, wysokość prowizji może zostać obniżona o 1,5 punktu procentowego. 5 000,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Brak. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (możliwość wyboru ubezpieczenia oferowanego przez Bank albo przez ubezpieczyciela akceptowanego przez Bank). 0,00  PLN
Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości uzależniona jest to od stawek określonych dla danego regionu, jej koszt wynosi od 270 zł do maksymalnie 1.500 zł. -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. 0,00 PLN
Suma - 5 000,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Mniejsza z wartości: 3% kwoty spłacanej przed terminem, albo suma odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem kwoty kredytu w okresie 12 m-cy od dnia dokonania spłaty, a wpryzpadku, gdy do konca okresu kredytowania pozostało mniej niż rok, opłata nie może być wyższa niż odsetki, które przypadałyby za okres do zakończenia umowy kredytu 3,00
Podwyższenie kwoty kredytu Nie dotyczy. -
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty Brak. 100,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty (kserokopia).

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dokument potwierdzający rozwód lub separację (jeśli dotyczy).

 • Wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (druk banku).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • W celu zabezpieczenia spłaty kredytu powinna zostać ustanowiona hipoteka zwykła w wysokości 100% kwoty kredytu (kapitału) oraz hipoteka kaucyjna w wysokości 100% kwoty kredytu (kapitału) oraz hipoteka kaucyjna zabezpieczająca odsetki umowne oraz koszty uboczne w wysokości 50% kwoty kredytu (kapitału).

 • Ubezpieczenie nieruchomości, stanowiących przedmiot hipoteki, od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją praw z polisy na rzecz banku.

 • Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową - zabezpieczający wierzytelność Zakladu Ubezpieczeń, w przypadku gdy tymczasowym zabezpieczeniem spłaty jest ubezpieczenie kredytu lub gdy Kredytobiorca korzysta z ubezpieczenia kredytowanego wkładu własnego.

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).


Doradca BGŻ

Doradca BGŻ

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Pracownik banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub mailowo.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą banku spotykasz się z doradcą banku w wybranym przez Ciebie oddziale. Doradca przeprowadzi symulację kredytową, oceni Twoja zdolność kredytową i poinformuje jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku kredytowego.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.