Credit Agricole - Pożyczka hipoteczna

Credit Agricole

Credit Agricole
Pożyczka hipoteczna


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 150,90 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
6,93  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
5,00  %

Zwróć uwagę

Pożyczka na dowolny cel może zostać udzielone do wysokości stanowiącej 70% wartości nieruchomości, maksymalnie na 25 lat. Jej zabezpieczeniem może być dowolna nieruchomości: mieszkanie, dom, działka budowlana - także należąca do osoby trzeciej.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 5,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. 6.93
w tym marża banku 5,25%
Całkowita kwota do spłaty - 138 104,92 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 150,90  PLN
Ubezpieczenie pomostowe W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym do momentu ustanowienia zabezpieczenia/wpisu hipoteki przez bank naliczana jest comiesięczna opłata w wysokości 0,07% kwoty kapitału pozostałego do spłaty. W przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym bank stosuję podwyższaną marżę pożyczki o 1,2 punktu procentowego (ujęte w porównaniu) co przekłada się na wzrost raty kredytu o podaną wartość. 61,12 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie obowiązkowe, raz do roku jest waloryzowane. 30,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Ubezpieczenie obowiązkowe, składka obliczana od wartości nieruchomości, a nie wysokości kredytu. 11,70 PLN  PLN
Suma - 1 253,72 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Wysokość prowizji uzależniona jest od wysokości posiadanego wkładu własnego. Jeśli kwota pożyczki nie przekroczy 70% wartości nieruchomości prowizja może zostać skredytowana. 5 000,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Wkład własny nie jest wymagany ponieważ maksymalna kwota pożyczki stanowi 70% wartości nieruchomości. 1 000,00  PLN
Wycena nieruchomości Wyceny nieruchomości dokonuje uprawniony pracownik banku. 1 000,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 7 000,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Prowizja pobierana od spłacanej kwoty, jeśli częściowa lub całkowita spłata pożyczki nastąpi w terminie pierwszych 3 lat od dnia wypłaty pożyczki. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Opłata naliczana od kwoty podwyższenia w sposób podobny jak w procesie udzielania pożyczki (5% dla kwoty, która przewyższa 50% wartości kredytowanej nieruchomości; 3% dla pożyczki z posiadanym wkładem własnym minimum 50% wartości nieruchomości). Minimalna kwota podwyższenia nie może być niższa niż 30.000 zł. 5,00%
Wakacje kredytowe Raz do roku można skorzystać z wakacji kredytowych. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Brak. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek o kredyt hipoteczny.

 • Dwa dokumenty potwierdzające tożsamość (dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem, w tym obowiązkowo książeczka wojskowa dla mężczyzn w wieku poborowym) - do wglądu.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Wiek poniżej 70 lat.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Uzyskiwanie dochodów na terenie Polski.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadanie zdolności kredytowej przez Klienta.
 • Posiadają polskie obywatelstwo i na stałe zamieszkują w Polsce lub posiadają obce obywatelstwo wraz z prawem stałego pobytu w Polsce i jednocześnie osiągają dochody na terenie Polski lub na terenie jednego z państw Unii Europejskiej.
 • Posiadają stałe źródło dochodów akceptowane przez Credit Agricole - minimalny staż pracy w aktualnym miejscu zatrudnienia kredytobiorcy nie może być krótszy niż 6 miesięcy.


Doradca Lukas Banku

Doradca Lukas Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Agent Lukas Banku

Agent Lukas Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Doradca bankowy skontaktuje się z Tobą i ustali termin spotkania.
 • Podczas spotkania doradca przedstawi szczegóły dotyczące oferty: przeprowadzi symulacje kredytową, powie jakie wymagania musisz spełnić żeby ubiegać się o kredyt, jakie dokumenty są wymagane.
 • Jeśli będziesz zainteresowany ofertą to po skompletowaniu dokumentów umówisz się na kolejne spotkanie z doradcą.
 • Na spotkaniu przekażesz doradcy komplet dokumentów i podpiszesz wniosek kredytowy.
 • Bank podejmie decyzje kredytową o której zostaniesz poinformowany telefonicznie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, doradca umówi się z Tobą na kolejne spotkanie podczas którego nastąpi podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.