Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Alior Bank - Megahipoteka

Alior Bank

Alior Bank
MegahipotekaTwoja miesięczna rata może wynosić:
 PLN
Wartość nieruchomości:
 PLN
Kwota kredytu:
 PLN
Okres:
 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
 %
Prowizja tego kredytu wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Minimalna kwota na jaką można zaciągnąć pożyczkę hipoteczną, czyli kredyt zabezpieczony nieruchomością przeznaczony na dowolny cel, została ustalona na kwotę 150.000 zł. Zaciągnięcie pożyczki w niższej kwocie możliwe jest jedynie w formie gotówkowej, czyli z wyższym oprocentowaniem. W Alior Banku pożyczka hipoteczna traktowana jest jak kredyt celowy. Wszystkie warunki kredytowe, łącznie z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego niczym nie odbiegają od kredytu celowego.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu -  PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - %
Oprocentowanie
w tym marża banku %
Całkowita kwota do spłaty -  PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna -  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku, oprocentowanie kredytu jest powiększone o 1,2 punktu procentowy, co przekłada się na wzrost raty miesięcznej o wyliczoną wartość.
Suma -  PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Prowizja banku w opcji standardowej wynosi 5%. Istnieje możliwość obniżenia prowizji o maksymalnie do 0 zł w sytuacji, gdy kredytobiorca skorzysta z ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od utraty pracy lub ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w proponowanych przez bank towarzystwach ubezpieczeniowych. Prowizja za udzielenie kredytu nie zostanie skredytowana przez bank, płatna z własnych środków.  PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Stawka naliczana od wartości brakującego wkładu własnego. Płatna z góry przed uruchomieniem pożyczki za okres 3 lata. Jeżeli po upływie tego okresu wkład własny nie został wniesiony w wymaganej wysokości, następuje ponowne naliczenie składki ubezpieczeniowej za kolejny okres ochrony.  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. Jednak w przypadku skorzystania z ubezpieczenia na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym proponowanym przez bank istnieje możliwość negocjowania stawki marży oraz prowizji pobieranej za uruchomienie pożyczki. W ofercie banku dostępne są trzy towarzystwa ubezpieczeniowe proponujące ubezpieczenia na życie: TU Hestia, TU Aviva, TU Europa. Stawka uzależniona została od wieku kredytobiorcy i dla osoby 30 letniej składka miesięczna w TU Hestia wynosi 0,022% kwoty pożyczki ujęta w porównaniu (maksymalnie 0,147% kwoty pożyczki).  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w dowolnym towarzystwie. Jednak w przypadku skorzystania z ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym proponowanym przez bank: TU Hestia lub TU Europa istnieje możliwość negocjowania stawki marż oraz prowizji pobieranej za uruchomienie pożyczki. Przykładowa miesięczna stawka proponowana przez TU Hestia dla mieszkania/domu wynosi 0,00625% (ujęta w porównaniu) oraz 0,0125% kwoty pożyczki dla domu w budowie.  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak dodatkowych kosztów związanych z ubezpieczeniem pomostowym.
Suma -  PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Za przedterminową spłatę pożyczki w terminie 3 lat licząc od dnia uruchomienia pożyczki, bank pobiera opłatę w wysokości 2,5% lecz nie mniej niż 100 zł. 2,50
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Stała stawka prowizji naliczana od kwoty podwyższenia. Istnieje możliwość obniżenia prowizji w sytuacji, gdy kredytobiorca skorzysta z ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od utraty pracy lub ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w proponowanych przez bank towarzystwach ubezpieczeniowych. 5,00%
Wakacje kredytowe Masz możliwość skorzystania z zawieszenia spłaty kapitałowej części raty pożyczki. Możliwość zawieszenia rat, zwana przez bank karencją, przyznawana jest indywidualnie na okres do 5 lat i może być wykorzystana w 6-miesięcznych okresach w dowolnym okresie spłaty pożyczki. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Okres karencji jest możliwy jednak bank rozpatruje każdy wniosek o zawieszenie spłat indywidualnie. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

  • Wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (druk banku).

  • Dowód osobisty, a w przypadku obcokrajowca paszport oraz karta pobytu lub zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Polski (dotyczy obywateli UE).

  • Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową współmałżonków (jeśli dotyczy).

  • Prawomocny wyrok sądu potwierdzający rozwód lub skrócony odpis aktu ślubu/ wyrok orzekający separację (jeśli dotyczy).

  • Skrócony odpis aktu małżeństwa lub skrócony odpis aktu zgonu w sytuacji, gdy kredytobiorca jest wdowcem/wdową.

  • W przypadku zabezpieczenia na nieruchomości osób trzecich, kopie dowodów osobistych właścicieli nieruchomości i ich małżonków. Bank może wymagać podpisania dodatkowych oświadczeń.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

  • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

  • Brak

Dokumenty dodatkowe

  • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: