BOŚ Bank - BOŚ Pożyczka Hipoteczna

BOŚ Bank

BOŚ Bank
BOŚ Pożyczka Hipoteczna


Twoja miesięczna rata może wynosić:
1 250,20 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Okres:
120 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
8,86  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
3,00  %

Zwróć uwagę

Jeśli zabezpieczenie pożyczki, przeznaczonej na dowolny cel, stanowi nieruchomość mieszkalna, to może ona zostać zaciągnięta w wysokości do 70% wartości nieruchomości. Jeśli natomiast zabezpieczeniem jest działka budowlana, to kwota pożyczki nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości. Minusem oferty jest obligatoryjne zabezpieczenie kredytu w postaci weksla in blanco.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 100 000,00 PLN
Okres kredytowania - 120 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 3,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stawki WIBOR i marży banku, której wysokość uzależniona jest od wartości posiadanego przez Ciebie wkładu własnego. 8.86
w tym marża banku 7,10%
Całkowita kwota do spłaty - 150 023,51 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 1 250,20  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do dnia, w którym uprawomocni się wpis hipoteki na rzecz banku do KW nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu bank podwyższa obowiązującą marżę kredytu o 1 punkt procentowy, podwyższa to ratę kredytu o wyliczoną wartość. 53,13 PLN
Suma - 1 303,33 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Stała stawka prowizji naliczana od kwoty przyznanej pożyczki. Płata jednorazowo w momencie uruchomienia pożyczki. Jej wartość może zostać obniżona 0,5 punku procentowego w przypadku wykupienia znajdującego się w ofercie banku ubezpieczenia nieruchomości (Wariant 1 lub 2); 0,8 punku procentowego jeśli wykupisz ubezpieczenie od utraty pracy (Wariant 3 ubezpieczenia); 1,2 punku procentowego jeśli łącznie wykupisz wyżej wymienione ubezpieczenia (Wariant 4,5 ubezpieczenia). Dla pracowników sektora finansowego prowizja obniżana jest do wartości 0,85% kwoty pożyczki, a dla posiadaczy KONTA "07" lub KONTA WYJĄTKOWEGO "07" prowizja za udzielnie kredytu wynosi 0 zł. 3 000,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Wkład własny nie jest wymagany ponieważ wysokość pożyczki nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Objęcie pakietowym ubezpieczeniem na życie nie jest wymagane. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Wymagana jest cesja na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, w dowolnie wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym, akceptowanym przez bank. Możesz również skorzystać z oferty ubezpieczeniowej Banku BOŚ. Podstawowe warunki ubezpieczenia nieruchomości zawiera Wariant 1 (ubezpieczenie nieruchomości wybudowanych od pożaru i innych zdarzeń losowych), którego koszt wynosi 0,09% wartości nieruchomości naliczany na okres 12 miesięcy. Wariant 2 (ubezpieczenie nieruchomości, ruchomości wybudowanych od pożaru i innych zdarzeń losowych na wypadek włamania, rabunku oraz ubezpieczenie OC) kosztuje rocznie 0,2468% wartości nieruchomości. 135,00  PLN
Wycena nieruchomości Podane kwoty naliczane za niezależną wycenę banku. Jeśli natomiast inspekcja nieruchomości odbywa się na etapie rozpatrywania wniosku opłaty zostają obniżone do kwot: 290 zł dla lokalu mieszkalnego oraz działki, 475 zł dla domu jednorodzinnego/letniskowego. 550,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. 0,00 PLN
Suma - 3 685,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki wynosi 2% wartości pożyczki pozostałej do spłaty, minimum 200 zł. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty pożyczki wiąże się z opłatą naliczana w wysokości 1,7% kwoty podwyższanej, minimum 600 zł. 1,70%
Wakacje kredytowe Wakacje kredytowe dostępne bezpłatnie na okres maksymalnie 6 miesięcy. W indywidualnych przypadkach okres wakacji kredytowych może zostać wydłużony do 3 lat. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Okres prolongaty wynosi maksymalnie 6 miesięcy. Opłata naliczana za okres odroczenia spłaty kapitału rat wynosi 1% prolongowanej kwoty, minimum 200 zł. 1,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Warianty ubezpieczenia Warianty ubezpieczenia pozwalające obniżyć prowizję za przyznanie pożyczki opatrzone są dodatkową opłatą bankową. Jest ona kosztem jednorazowym, uzależnionym od zakresu ochrony danego wariantu i wynosi: Wariant 1 (opłata 0,09% kwoty pożyczki), który obejmuje ubezpieczenie nieruchomości; Wariant 2 (opłata 0,6% kwoty pożyczki), który obejmuje ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie od utraty pracy; Wariant 4 (opłata 1,9% kwoty pożyczki), który obejmuje ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie od utraty pracy, hospitalizację, ochronę prawną; Wariant 5 (opłata 2% kwoty pożyczki) rozszerzony jest o ubezpieczenie ruchomości w porównaniu do Wariantu 4.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z właściwymi załącznikami.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dowód osobisty.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Prawomocny wyrok sądu w przypadku osób rozwiedzionych.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Złożenie wniosku o udzielenie kredytu wraz z kartą informacyjną.
 • Przedłożenie dokumentów dotyczących źródeł i wysokości uzyskiwanych dochodów (w przypadku zatrudnienia - zaświadczenie), dokumentów dotyczących prawnych zabezpieczeń finansowanej kredytem inwestycji.
 • Posiadanie zdolności kredytowej przez Klienta.
 • Zaakceptowanie przez bank prawnego zabezpieczenia kredytu.


Doradca banku BOŚ

Doradca banku BOŚ

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą banku spotykasz się z doradcą banku w wybranym przez Ciebie oddziale. Doradca przeprowadzi symulację kredytową, oceni Twoja zdolność kredytową i poinformuje jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku kredytowego.
 • Na spotkaniu doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową, przedstawi listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Spotkanie z doradcą banku, wypełnienie wniosku kredytowego i złożenie kompletnej dokumentacji kredytowej.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.