Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Polisy lokacyjne - porady finansowe

Polisy lokacyjne działają identycznie jak tradycyjne lokaty bankowe, ale mają formę produktów ubezpieczeniowych. Ubranie lokaty w formę polisy na życie ma na celu głównie ucieczkę przed podatkiem od zysków kapitałowych (podatkiem Belki). Inaczej bowiem niż ma to miejsce przy standardowych lokatach, decydując się na inwestycje w ramach polisy lokacyjnej nie zapłacisz 19% podatku. Kwota składki ubezpieczeniowej jest w wypadku polis lokacyjnych kwotą, którą w rzeczywistości przeznaczasz na inwestycję w lokatę (czyli jeśli wykupujesz polisę za 5000 zł, to taka kwota jest inwestowana i pracuje na odsetki – po zamknięciu umowy dostajesz 5000 zł plus wypracowane odsetki). Banki najczęściej określają minimalną wysokość składki (a więc i lokowanych pieniędzy) na poziomie od tysiąca do kilkunastu tysięcy złotych.

Zalety polis lokacyjnych:

  • zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych;

  • całość składki wraz z gwarantowanym przez ubezpieczyciela zyskiem jest również zwolniona z podatku od spadków i darowizn;

  • są ubezpieczeniem na życie, co oznacza, że w przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem osoba uposażona otrzyma całą sumę ubezpieczenia, tj. składkę wraz z odsetkami (przy standardowej lokacie bankowej ewentualny spadkobierca otrzymałby jedynie kwotę odsetek naliczonych do momentu odbioru spadku, dodatkowo jeszcze musiałby zapłacić należny podatek).

Wady polis lokacyjnych:

  • okres trwania polisy inwestycyjnej jest określony przez bank i jeśli zdecydujesz się na rezygnację z polisy w trakcie trwania umowy, to najczęściej tracisz wypracowane odsetki i otrzymujesz tylko zwrot wpłaconego kapitału;

  • oprocentowanie reklamowane przez banki w przypadku polis lokacyjnych jest często wyższe niż rzeczywiście obowiązujące (koniecznie sprawdź gwiazdki przy stawce reklamowanego oprocentowania). Banki bowiem często odnoszą stawkę polisy lokacyjnej do hipotetycznego oprocentowania, jakie musiałaby mieć lokata, żeby przynieść podobny zysk. Polisa zwolniona jest z podatku od zysków kapitałowych – banki reklamują więc oprocentowanie polisy na poziomie np. 8%, podczas gdy w rzeczywistości to oprocentowanie jest dużo niższe. Na przykład oprocentowanie polisy lokacyjnej wynosi rzeczywiście 5,5%, a bank pokazuje oprocentowanie na poziomie 7%, twierdząc, że jest to odniesienie do lokaty, od której musisz zapłacić podatek.