Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Oprocentowanie progresywne dla kwoty wpłaty - porady finansowe

Taki sposób oprocentowania oznacza, że wysokość stawki procentowej zależy od wpłaconej kwoty, ale dodatkowo banki stosują tutaj dwa modele naliczania odsetek.

Przykład 1

Bank nalicza odsetki dla całej wpłacanej kwoty według stawki procentowej obowiązującej w danym przedziale tabeli oprocentowania.

Bank reklamuje oprocentowanie progresywne lokaty 8%. Oprocentowanie jest naliczane zgodnie z poniższą tabelą – podana stawka obowiązuje dla całej kwoty wpłaty własnej.

Kwota wpłaty (w PLN)0–50 00050 001–80 00080 001–100 000
Oprocentowanie2%4%8%

Jeżeli wpłacasz np. 95 000 PLN, to Twoja lokata będzie oprocentowana według stawki 8%. Jeśli wpłacasz 60 000 PLN, to oprocentowanie wyniesie już tylko 4% (przedział 50 001–80 000 PLN).

W reklamie banku znajdziesz maksymalną stawkę oprocentowania. Informacja, że taka stawka jest dostępna dopiero dla kwoty wpłaty przekraczającej wymaganą wartość wpłaty minimalnej nie jest już tak chętnie pokazywana przez banki.

Przykład 2

Bank nalicza odsetki według stawki procentowej obowiązującej w danym przedziale tabeli oprocentowania, ale tylko dla kwoty nadwyżki przekraczającej dolny próg wpłaty.

Bank reklamuje oprocentowanie progresywne 8%. Oprocentowanie jest naliczane zgodnie z poniższą tabelą, a podana stawka obowiązuje tylko dla kwoty nadwyżki przekraczającej dolny limit przedziału kwotowego.

Kwota wpłaty (w PLN)0–50 00050 001–80 00080 001–100 000
Oprocentowanie2%4%8%

Stawka 8% obowiązuje wyłącznie dla kwoty wpłaty powyżej 80 000 PLN. Zatem jeśli wpłacisz np. 95 000 PLN, to kwota 50 000 PLN będzie oprocentowana według stawki 2%, 30 000 PLN według stawki 4%, ostatnie 15 000 PLN (czyli kwota wpłaty, która przekracza próg 80 000) – według stawki 8%.

Dla kwoty wpłaty 60 000 PLN:
50 000 PLN będzie oprocentowane według stawki 2%, reszta, czyli 10 000 PLN (60 000 – 50 000 = 10 000 PLN) według stawki 4%.

W reklamie banku z całą pewnością znajdziesz stawkę maksymalną, czyli w naszym przykładzie 8%, ale odsetki, tak jak to opisaliśmy, będą liczone dla poszczególnych kwot według rożnych stawek i będą oczywiście niższe, niż gdyby dla całej kwoty wpłaty obowiązywała stawka oprocentowania 8%.