Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Lokaty z funduszem inwestycyjnym - porady finansowe

Lokaty połączone z funduszem inwestycyjnym to hybryda stanowiąca alternatywny sposób oszczędzania. Połączone są w nich elementy standardowej lokaty terminowej i funduszu inwestycyjnego: część oszczędności zostaje umieszczona na lokacie, a część w funduszu inwestycyjnym. Proporcje podziału ustalasz z doradcą bankowym. Z nim ustalasz również, w jaki fundusz lub fundusze ma zostać zainwestowana część Twoich oszczędności. Pamiętaj, że lokata oznacza pewne oprocentowanie wpłaconych środków – na koniec lokaty otrzymasz wpłacone przez Ciebie pieniądze powiększone o kwotę odsetek. Inwestycja w fundusz może oznaczać o wiele wyższe oprocentowanie, ale istnieje też czarny scenariusz – brak odsetek lub nawet strata części wpłaconych pieniędzy.

Zalety lokat z funduszem inwestycyjnym:

  • możliwość wypracowania większych zysków niż oferuje standardowa lokata;

  • dokonywanie dodatkowych wpłat na fundusz w trakcie trwania lokaty;

  • możliwość konwersji między rożnymi funduszami inwestycyjnymi.

Wady lokaty z funduszem inwestycyjnym:

  • większe ryzyko inwestycyjne – fundusze oznaczają możliwość wypracowania większych zysków, ale z drugiej strony możesz stracić część wpłaconych pieniędzy.