Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Lokaty strukturyzowane - porady finansowe

Lokaty strukturyzowane łączą w sobie dwa elementy: obligacje i opcje. Pieniądze wpłacane na lokatę zostają podzielone (podział zależy od lokaty i jest ustalany indywidualnie przez bank) na część bezpieczną, inwestowaną w obligacje skarbowe oraz część inwestycyjną, przeznaczoną na zakup opcji. Opcja stanowi formę „zakładu” o to, jak zachowa się dany instrument finansowy w przyszłości (np. indeks giełdowy, waluty, surowce, nieruchomości, koszyk akcji). Dzięki zastosowaniu obligacji inwestor ma pewność odzyskania zainwestowanego kapitału (lub też jego znacznej, z góry określonej części) po zakończeniu inwestycji. Zakup opcji obarczony jest większym ryzykiem inwestycyjnym, ale w zamierzeniu ma przynieść wyższą stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Zalety lokat strukturyzowanych:

  • są propozycją dla osób oczekujących wyższych stóp zwrotu – oznaczają większe ryzyko inwestycyjne, ale również możliwość osiągnięcia wyższego oprocentowania oszczędności w porównaniu z lokatami bankowymi;

  • gwarancja w postaci ochrony kapitału przeznaczonego na zakup obligacji.

Wady lokat strukturyzowanych:

  • możliwość większego zysku w wypadku części kapitału przeznaczonego na zakup opcji oznacza większe ryzyko inwestycyjne;

  • opłaty za zarządzanie – część wpłacanych pieniędzy zostanie przeznaczona na pokrycie opłat i prowizji banku za zarządzanie lokatą. Poszczególne opłaty pomniejszają kwotę oszczędności;

  • czas trwania lokaty to najczęściej kilka lat – można wycofać pieniądze przed zamknięciem lokaty, ale oznacza to wysokie prowizje i zmniejszenie zysków;

  • ochrona kapitału działa tylko dla pełnego okresu trwania lokaty. Ochrona ustaje, jeżeli wypłata pieniędzy następuje przed zakończeniem lokaty i można nie odzyskać całego zainwestowanego kapitału (części bezpiecznej).