Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Lokaty progresywne - porady finansowe

Posiadając lokatę progresywną, masz większą elastyczność w dysponowaniu wpłaconym kapitałem. W jej ramach odsetki naliczane są na koniec każdego miesiąca okresu oszczędzania, zatem pieniądze wraz z odsetkami możesz wypłacić po każdym miesięcznym okresie oszczędzania. Oznacza to, że jeśli nagle będziesz potrzebować pieniędzy, możesz je wypłacić np. po pięciu miesiącach i otrzymasz odsetki za cały 5-miesięczny okres oszczędzania, naliczone według stopy procentowej gwarantowanej za dany okres.

Zalety lokat progresywnych:

  • nie trzeba zamrażać pieniędzy na cały okres oszczędzania. W razie potrzeby można wypłacić kapitał łącznie z odsetkami lub wypłacić same wypracowane odsetki. Oznacza to większą swobodę w dysponowaniu wpłaconymi środkami;

  • umożliwiają dokonywanie systematycznych dopłat do lokaty bez dodatkowych umów. Wysokość dopłat jest ustalana przez bank, natomiast częstotliwość zależy od klienta.

Wady lokat progresywnych:

  • oprocentowanie lokat progresywnych reklamowane przez banki nie obowiązuje przez cały okres trwania lokaty. Najczęściej banki pokazują najwyższą stawkę procentową z ostatniego miesiąca lokaty, co nie oznacza, że takie oprocentowanie obowiązuje przez cały okres oszczędzania. Oprocentowanie lokat progresywnych zaczyna się zwykle od kilku procent w pierwszych miesiącach oszczędzania i wzrasta do maksymalnej stawki w ostatnim miesiącu;

  • minimalna wpłata początkowa do otarcia lokaty jest zwykle wyższa niż w wypadku standardowych lokat terminowych;

  • w wypadku dopłacania pieniędzy to bank określa minimalną stawkę miesięcznych dopłat.