Wybór odpowiedniego kredytu hipotecznego - porady finansowe

Kredyt hipoteczny (inaczej: mieszkaniowy) to kredyt, którego spłata zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości (oznacza to wpis do działu IV księgi wieczystej). Jako kredytobiorca stajesz się właścicielem nieruchomości i możesz ją na przykład sprzedać, mimo zabezpieczenia na rzecz banku. Ale bank może też odebrać Ci nieruchomość. Stanie się tak, jeżeli przestaniesz spłacać zaciągnięty kredyt.

Ta krótka i prosta definicja w rzeczywistości kryje za sobą wiele produktów bankowych o różnym przeznaczeniu i odpowiadających różnym potrzebom klientów. Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się wśród nich:

  • kredyt na zakup mieszkania lub domu – kredyt na zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym (od developera lub spółdzielni mieszkaniowej) lub wtórnym (od osoby będącej właścicielem nieruchomości), którego zabezpieczeniem staje się nabywana nieruchomość;

  • kredyt budowlany – kredyt dla osób, które budują lub są w trakcie budowy domu. Podstawę do określenia wysokości tego kredytu oraz jego oprocentowania stanowi dla banku przyszła wartość wybudowanej nieruchomości. Najczęstszą formą wypłaty kredytu budowlanego są tzw. transze, których wysokość i częstotliwość wypłat określa bank na podstawie harmonogramu prac i kosztorysu dostarczonego przez kredytobiorcę;

  • kredyty: refinansowy i konsolidacyjny – pozwalają Ci spłacić inne kredyty, są zabezpieczone na podstawie wartości aktualnie posiadanej nieruchomości. Kredyt refinansowy przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu hipotecznego, natomiast kredyt konsolidacyjny pozwala na połączenie kilku posiadanych przez Ciebie kredytów w jeden, zabezpieczony hipotecznie, przy równoczesnym obniżeniu raty kredytowej (dzięki niższemu oprocentowaniu oraz dłuższemu okresowi spłaty);

  • pożyczka hipoteczna – kredyt na dowolny cel, zabezpieczony hipoteką na posiadanej przez Ciebie nieruchomości. Jest to wygodny sposób na sfinansowanie Twoich potrzeb, ponieważ najczęściej nie ma konieczności informowania banku o przeznaczeniu pożyczonych pieniędzy;

  • kredyt na remont – kredyt, dzięki któremu możesz wyremontować, odnowić lub przebudować posiadane mieszkanie lub dom, stanowiące zabezpieczenie kredytu;

  • kredyt na zakup działki budowlanej – kredyt pozwalający sfinansować zakup działki budowlanej, która staje się jednocześnie zabezpieczeniem dla banku.