Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Ubezpieczenia związane z kredytami hipotecznymi - porady finansowe

Przy kredycie hipotecznym spotkasz się z kilkoma rodzajami polis ubezpieczeniowych. Stanowią one często jeden z warunków decydujących o udzieleniu kredytu przez bank. Ubezpieczenia te występują zarówno w postaci polis indywidualnych, jak i deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia grupowego kredytobiorców danego banku.

O ile wszystkie banki wymagają bezwzględnie ubezpieczenia nieruchomości, o tyle nie zawsze wymagają ubezpieczenia na życie. Najczęściej spotykane na rynku rodzaje ubezpieczeń związanych z kredytami hipotecznymi to:

  • ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych – stanowiące dla banku gwarancję spłaty kredytu w wypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń dotyczących nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu;

  • ubezpieczenie na życie – gwarantujące spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy. Ten rodzaj ubezpieczenia jest często powiązany z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku lub utraty pracy;

  • ubezpieczenie pomostowe – opłacane do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu;

  • ubezpieczenie niskiego wkładu – wykorzystywane przez banki w wypadku kredytów hipotecznych udzielanych bez wkładu własnego kredytobiorcy lub w sytuacji, gdy wkład ten jest, zdaniem banku, zbyt niski (zwykle kiedy kwota kredytu przekracza 80% wartości nieruchomości, czyli wskaźnik LTV jest większy niż 80%).

W wypadku kredytów hipotecznych najczęściej wymagana jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości lub polisy na życie. Oznacza to, że gdy zajdzie zdarzenie objęte ubezpieczeniem (pożar, śmierć kredytobiorcy), suma ubezpieczenia wypłacana przez towarzystwo ubezpieczeniowe trafi bezpośrednio do banku, co będzie równoznaczne ze spłatą kredytu.

Sprawdź porównywarkę kredytów hipotecznych: https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne.

Nasza rada

Sam musisz zdecydować, czy potrzebujesz dodatkowych ubezpieczeń oferowanych przez bank, ale które nie są obowiązkowe. Z jednej strony dają one oczywiście poczucie bezpieczeństwa, z drugiej jednak stanowią kolejne obciążenie finansowe, doliczane do raty miesięcznej. Jeżeli już zdecydujesz się na dodatkowe ubezpieczenie, sprawdź również oferty towarzystw ubezpieczeniowych – niekoniecznie bowiem ubezpieczenie proponowane Ci przez bank będzie najkorzystniejsze pod względem ceny i obejmowanego zakresu.
Jeżeli bank dopuszcza taką możliwość, możesz zdecydować się na ofertę niezależnego ubezpieczyciela.