Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Spread walutowy - porady finansowe

Decydując się na kredyt hipoteczny w walucie obcej, denominowany w złotych, musisz pamiętać o dodatkowym koszcie, którym jest spread walutowy. Wypłacając kredyt walutowy, bank przelicza walutę na złote według kursu kupna tej waluty i – opierając się na tym kursie – wypłaca odpowiednią ilość złotówek. Natomiast spłacając kredyt, oddajesz bankowi złotówki, nabywając jednocześnie od niego walutę po kursie sprzedaży. Właśnie ta różnica (kurs kupna danej waluty w banku jest zazwyczaj niższy od kursu średniego NBP, a kurs sprzedaży wyższy) nosi w terminologii bankowej nazwę spreadu. Może ona stanowić nawet kilka procent na każdej spłacanej jednostce waluty, w której zaciągnąłeś kredyt. Powoduje to, że oprocentowanie podawane przez banki jest w rzeczywistości wyższe. Musisz do niego doliczyć koszt ponoszony przy zakupie waluty (w odniesieniu do kursu średniego NBP).

Jak w praktyce funkcjonuje spread walutowy? Oto przykład.

Klient zaciąga kredyt o wartości 100 000 PLN, waluta kredytu to CHF, okres kredytowania – 30 lat. Zakładamy, że kurs średni NBP w danym dniu CHF/PLN to 2,35 PLN. Bank przelicza kwotę kredytu na CHF. Nie robi tego jednak po średnim kursie NBP CHF/PLN wynoszącym 2,35 PLN, ale po własnym kursie zakupowym, który jest niższy od kursu NBP, np. CHF/PLN = 2,3 PLN (spread zakupowy). Daje to już większą kwotę do spłaty we frankach, niż byłoby to w sytuacji przeliczenia kwoty kredytu po kursie 2,35 PLN. Kwota kredytu do spłaty przeliczona po kursie 2,3 PLN to 43 478 CHF. Gdyby bank przeliczył 100 000 PLN po kursie średnim NBP 2,35 PLN za 1 CHF, to dałoby kwotę kredytu 42 553 CHF. Zatem spread zakupowy powoduje, że klient musi spłacić 925 CHF więcej w swoim kredycie.

Ale to nie koniec – bank tworzy harmonogram spłat we frankach szwajcarskich. Zakładamy, że zgodnie z harmonogramem płacimy ratę stałą wynoszącą 255 CHF miesięcznie (okres kredytowania 30 lat). Bank nie przeliczy nam teraz jednak raty wynoszącej 255 CHF po kursie CHF/PLN = 2,3 PLN ani nawet kursie średnim NBP CHF/PLN = 2,35 PLN. Bank doliczy do kursu średniego NBP dodatkowo spread sprzedażowy i przeliczy ratę miesięczną po kursie CHF/PLN = 2,4 PLN. W naszym przykładzie wysokość raty miesięcznej będzie wynosiła 612 PLN (gdyby bank przeliczył ratę po kursie średnim NBP 2,35 PLN, to rata miesięczna wynosiłaby 599 PLN). Klient traci więc pierwszy raz na przeliczeniu kwoty wnioskowanego kredytu po kursie zakupowym banku (925 CHF) oraz dodatkowo każdego miesiąca płaci ratę miesięczną uwzględniającą spread sprzedażowy, co również stanowi dla niego dodatkowy koszt. Spread jest wykorzystywany przez wszystkie banki udzielające kredytów walutowych. Do kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dodają one swoją marżę, wynoszącą kilka procent. Jest ona dla nich znacznym źródłem przychodu. Ponadto każdy bank ustala różnicę samodzielnie, co powoduje różnice w kursach poszczególnych banków i prowadzi do sytuacji, w której oprocentowanie kredytu podawane klientom jest niższe, a jednocześnie sam kredyt droższy niż u konkurencji. Dostrzeżesz to, porównując ratę miesięczną przy pomocy naszego kalkulatora, uwzględniającego spready walutowe porównywanych banków.