Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Kredyt w złotówkach czy walucie obcej? - porady finansowe

Zanim wybierzesz walutę kredytu, poświęć kilka chwil na zapoznanie się z wymogami, które przed bankami, a co za tym idzie – ich klientami – stawia polskie prawo. Wymagania te odnoszą się do kredytów walutowych denominowanych w walucie polskiej. Do czasu wejścia w życie regulacji wymuszonych przez nadzór bankowy wielu klientów decydowało się na kredyt walutowy tylko z dwóch powodów. Pierwszym z nich była wyższa zdolność kredytowa, drugim – niższa rata niż w wypadku kredytu zaciągniętego w złotówkach. W praktyce oznaczało to, że zarabiając tyle samo, co osoby biorące kredyt w PLN, mogli oni pożyczyć od banku więcej pieniędzy i płacić niższą ratę. Wprowadzone regulacje mają na celu ochronę klientów przed ryzykiem kursu walutowego. Obecnie, aby zaciągnąć kredyt w walucie obcej, np. we frankach szwajcarskich, musisz mieć zdolność kredytową pozwalającą na zaciągnięcie o około 20% wyższego kredytu w złotówkach niż w walucie obcej.

Wśród kredytów hipotecznych zaciąganych w Polsce znaczną część stanowią kredyty w nisko oprocentowanych frankach szwajcarskich. W okresie czasu, który podlega racjonalnym i w miarę pewnym prognozom kredyt we frankach szwajcarskich nadal będzie tańszy od kredytu w złotówkach. Również w momencie przyszłego wejścia Polski do strefy euro szacunkowe oprocentowanie franka szwajcarskiego powinno być niższe od oprocentowania w euro o około 1–1,5 punktu procentowego. Oznacza to sytuację, w której będziemy zarabiać w euro, jednocześnie spłacając tańszy kredyt we frankach przy niższym niż obecnie ryzyku kursu walutowego.

Sprawdź ofertę kont walutowych w Direct Money - https://direct.money.pl/konta-walutowe/.

Z drugiej strony wielu ekspertów oraz logika podpowiada, że jeśli chcemy zniwelować ryzyko walutowe do minimum, powinniśmy zaciągać kredyty w walucie, w której zarabiamy i w której będziemy spłacać kredyt. Zatem osoby pracujące i zarabiające w PLN powinny wybrać taką samą walutę kredytu. Ważne jest to także dla osób uzyskujących dochody w walutach innych niż złoty i mających możliwość zaciągnięcia w nich kredytu hipotecznego.

Nasza rada

Sam musisz podjąć decyzję, co jest dla Ciebie ważniejsze: czy niezależnie od zawirowań na rynku walutowym chcesz płacić stałą ratę (kredyt w PLN), czy jednak akceptujesz ryzyko i wybierzesz kredyt denominowany w walucie obcej (np. CHF), ponieważ może to oznaczać dla Ciebie znaczną oszczędność pieniędzy przy każdej racie.