Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Credit Agricole - Antidotum PRO


Credit Agricole

Credit Agricole
Antidotum PROKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Antidotum PRO to polisa ubezpieczeniowa o zaletach rocznej lokaty. Możesz do niej przystąpić będąc posiadaczem lub współposiadaczem konta osobistego w Credit Agricole. Zakładasz ją na okres 12 lub 18 miesięcy z możliwością odnowienia. Masz do wyboru dwa warianty oszczędzania: z jednorazowym wkładem, który wynosi minimum 1.000 zł oraz z harmonogramem wpłat, który polega na wpłacaniu miesięcznie określonej sumy (minimum 100 zł).

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy kwoty jaką możesz zdeponować na lokacie. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Polisa lokacyjna Antidotum PRO zakładana jest na okres 12 miesięcy. 12  Miesięcy
Okres maksymalny Polisa lokacyjna Antidotum PRO zakładana jest na okres 18 miesięcy. 18  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do ubezpieczenia możesz przystąpić, jeśli masz konto w Credit Agricole.
Lokata odnawialna TAK Podczas zakładania polisolokaty należy złożyć dyspozycję odsetkową, czyli zadeklarować jak Credit Agricole ma rozdysponować środki zgromadzone na rachunku po okresie trwania lokaty. Istnieją 3 możliwości: I. Wszystkie środki (kapitał i odsetki) wpływają na rachunek bieżący. II. Odsetki wpływają na rachunek bieżący, a z kapitału zakładana jest lokata na taki sam okres jak poprzednia, na obowiązującym w danym momencie oprocentowaniu. III. Z wszystkich środków zakładana jest lokata na taki sam okres jak poprzednia, na obowiązującym w danym momencie oprocentowaniu. Dyspozycję taką można bezpłatnie zmienić: w placówce, przez infolinię - w przypadku posiadania 6-cyfrowego telekodu lub przez internet, najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu lokaty. W przypadku składki w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł, ochrona ubezpieczeniowa nie będzie ulegała automatycznemu wznowieniu.
Odnawianie automatyczne TAK Lokata odnawia się automatycznie po zakończeniu okresu trwania lokaty. Odnowieniu podlega kapitał lokaty wraz z odsetkami lub sam kapitał - w zależności od wydanej przez Ciebie dyspozycji.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odnowieniu podlega kapitał lokaty wraz z odsetkami.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Przekazanie odsetek z lokaty na Twój rachunek bankowy następuje w przypadku rezygnacji z opcji odnowienia całości środków.
Możliwość dopłaty W czasie trwania lokaty nie masz możliwości powiększenia zdeponowanej na lokacie kwoty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Brak możliwości wypłaty części środków przed upływem zadeklarowanego okresu umownego.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zerwanie umowy polisolokaty przed końcem umownego terminu powoduje utratę wypracowanych odsetek.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: