Dane firmy

Adres

Finansowysupermarket.pl Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa

Biuro w Warszawie

ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa

E-mail: kontakt@finansowysupermarket.pl

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru:

Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309480.
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 583-303-20-96
Wartość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 100.050 zł