Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PKO Bank Polski - PKO BP Mieszkanie dla Młodych

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
PKO BP Mieszkanie dla Młodych


Twoja miesięczna rata może wynosić:
300,10 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Dopłata rządowa:
44 920,00 PLN
Kwota kredyty z dopłatą:
55 080,00 PLN
Okres:
240 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
2,83  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
3,50  %

Zwróć uwagę

Oferta kredytu hipotecznego dostępna jest z funkcją bilansowania oszczędnościami gromadzonymi na rachunku bieżącym, co pozwala na obniżenie płaconych odsetek. Kredyt udzielany jest w wysokości do 90% wartości nieruchomości, z czego 25% może zostać przeznaczone na cel dowolny.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 55 080,00 PLN
Okres kredytowania - 240 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 3,50%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. Marża ustalana jest indywidualnie przez bank na podstawie stopnia ryzyka kredytowego, zaangażowania Twoich środków własnych oraz podstawowych danych personalnych tj.: wykształcenia, wieku. Wpływ ma również posiadanie produktów bankowych PKO BP. Posiadanie: rachunku obniża marżę o 0,1 punkt procentowy (rachunku Aurum/Platinum o 0,13 punktu procentowego); karty kredytowej lub Programu Oszczędnościowego "Niższa Rata" albo ubezpieczenia na życie przygotowanego we współpracy z partnerem zewnętrznym banku obniża marżę o 0,1 punkt procentowy, ubezpieczenia od utraty pracy maksymalnie o 0,15 punktu procentowego. W ramach aktualnej promocji jeśli skorzystasz równocześnie z produktów bankowych tj. rachunek osobisty, karta kredytowa lub Program Oszczędnościowy lub ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy otrzymasz marżę kredytu na poziomie 1,1% (ujęte w porównaniu) w pierwszym roku spłaty kredytu oraz 1,3% w pozostałym okresie kredytowania. 2.83
w tym marża banku 1,10%
Całkowita kwota do spłaty - 72 027,23 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 300,10  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z wpisaną hipoteką na rzecz PKO BP oprocentowanie kredytu zostaje podwyższone o 0,9 punktu procentowego, co przekłada się na wzrost kosztu miesięcznej raty o podaną kwotę. 24,86 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Ubezpieczenie na życie nie jest obowiązkowe. W ramach oferty banku możesz skorzystać z pakietu ubezpieczeń (ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy i hospitalizacji). Składka ubezpieczenia wynosi 2,27% i jest naliczana od wysokości udzielonego kredytu na okres 2 lat, wliczona w miesięczną ratę kredytu. Istnieje również możliwość wykupienia ubezpieczenia na okres 4 lat (wysokość składki 3,25% kwoty kredytu). 0,00 PLN
Suma - 324,95 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowa stawka prowizyjna 3,5% naliczana od kwoty udzielonego kredytu może zostać obniżona po uwzględnieniu Twojego profilu kredytowego, kwoty kredytu oraz posiadanego przez Ciebie wkładu własnego. Jeśli wkupisz znajdujące się w ofercie banku ubezpieczenie na życie wraz z opcją ubezpieczenia od utraty pracy na okres 4 lat Twoja prowizja wyniesie 0 zł (wykupienie ubezpieczenia na okres 2 lat obniża wartość prowizji o 1 punkt procentowy). 1 927,80 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank wymaga posiadania minimum 20% wartości kredytowanej nieruchomości, która w programie Mieszkanie dla Młodych zostanie sfinansowana z budżetu państwa. W przeciwnym wypadku wartość brakującego wkładu własnego możesz ubezpieczyć stawką 3,3% naliczaną od ubezpieczanej kwoty kredytu za okres 6 lat. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenie nieruchomości. W swej ofercie składka ubezpieczenia wynosi 0,08% wartości kredytowanej nieruchomości. Płatna z góry na okres 1 roku. 120,00  PLN
Wycena nieruchomości Stała opłata oszacowania wartości nieruchomości wynosi 200 zł. 200,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 2 247,80 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę W całym okresie kredytowania opłata za wcześniejszą spłatę kredytu wynosi 2% spłacanej kwoty kredytu, minimum 200 zł. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Podwyższenie kwoty kredytu jest operacją płatną w wysokości 2% kwoty podwyższenia, minimum 300 zł. 2,00%
Wakacje kredytowe Wygodna opcja kredytu - wakacje kredytowe. Bank umożliwia skorzystanie z tej opcji raz w roku. Za każde wydłużenie okresu kredytowania naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty zadłużenia, minimum 300 zł. 0,50%
Odroczenie spłaty Bank dopuszcza możliwość odroczenia spłaty raty kapitałowej przez maksymalnie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu. Za każde wydłużenie okresu kredytowania naliczana jest opłata w wysokości 0,5% kwoty zadłużenia, minimum 300 zł. 0,50%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Bilansowanie Aby skorzystać z funkcji bilansowania należy ustalić na rachunku bieżącym górny limit gromadzonych środków pieniężnych. Każda kwota wyższa od ustalonego limitu zostaje przekazywana na rachunek bilansujący, powodując obniżenie podstawy do obliczania odsetek, a tym samym zmniejszając koszt kredytu. Opcja bilansowania działa w okresach trzyletnich.
Dofinansowanie Wysokość dopłaty w programie "Mieszkanie dla Młodych" została uzależniona od posiadanej przez Was liczby dzieci i im jest ich więcej, tym rządowe wsparcie jest wyższe. Małżeństwa bezdzietne mogą wnioskować o dopłatę w wysokości 10% wartości nieruchomości. Jeśli w rodzinie jest co najmniej jedno dziecko na utrzymaniu to kwota dofinansowania wzrasta do 15%. Dopłata może wynieść nawet 20%, jednak pod warunkiem, że trzecie lub kolejne dziecko urodzi się w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości w programie MdM.
Ograniczenia Jeśli w momencie składania wniosku MdM jest dwoje dzieci, to maksymalny metraż kupowanego mieszkania wynosi 75 metrów kwadratowych, a w przypadku domu 100 metrów kwadratowych. Jeśli przed złożeniem wniosku urodzi się trzecie dziecko, wówczas limity dotyczące metrażu są podniesione o 10 m2, odpowiednio do 85 i 110 metrów kwadratowych. W przypadku zakupu mieszkania lub domu od dewelopera jeśli w chwili wydawania pozwolenia na budowę będzie 2 dzieci wówczas powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 100 m2, a jeśli będzie 3 dzieci na utrzymaniu wówczas 110 metrów kwadratowych.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty i drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.

 • Książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową.

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Wiek poniżej 70 lat.
 • Z programu MdM mogą skorzystać małżeństwa (warunek wieku do 35 lat, dotyczy młodszego małżonka).
 • Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko.
 • Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotne, niebędące w związku małżeńskim.


Doradca PKO BP

Doradca PKO BP

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • W zalezności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w wybranym oddziale banku.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową oraz otrzymasz listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzisz wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli jest pozytywna ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.