Bank Millennium - Millennium Mieszkanie dla Młodych

Bank Millennium

Bank Millennium
Millennium Mieszkanie dla Młodych


Twoja miesięczna rata może wynosić:
353,66 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Dopłata rządowa:
44 920,00 PLN
Kwota kredyty z dopłatą:
55 080,00 PLN
Okres:
240 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
4,72  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00  %

Zwróć uwagę

Wysokość przyznawanych przez bank środków może wynieść 90% wartość nieruchomość. Dodatkowo, decydując się na kredyt mieszkaniowy, będziesz mógł bezpłatnie skorzystać z innych produktów banku, tj. konta osobistego oraz karty kredytowej. Zwróć uwagę na obowiązkowe ubezpieczenie na życie.

Informacje o aktualnej promocji

W ramach trwającej promocji prowizja za udzielnie kredytu wynosi 0 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 55 080,00 PLN
Okres kredytowania - 240 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 0,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. Wysokość marży (część składowa oprocentowania) jest uzależniona od wysokości kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. W ramach promocji jeśli posiadasz w banku konto osobiste oraz karę debetową marża kredytu zostanie obniżona o 0,3 punktu procentowego. Jeśli posiadasz konto osobiste, na które zdeklarujesz wpływ wynagrodzenia oraz kartą debetową, którą dokonasz transakcji bezgotówkowych na kwotę nie mniejszą niż 500 zł miesięcznie marża kredytu zostanie obniżona o 0,5 punktu procentowego. 4.720000000000001
w tym marża banku 2,99%
Całkowita kwota do spłaty - 84 873,94 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 353,66  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Koszt ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki: opłata pobierana każdego miesiąca począwszy od następnego miesiąca po dacie uruchomienia kredytu do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku. Formalnie na dostarczenie odpisu Księgi Wieczystej posiadasz 6 miesięcy od momentu podpisania umowy kredytowej. Jeśli nie dostarczysz odpisu w terminie bank może podnieść oprocentowanie Twojego kredytu o 1 punkt procentowy. 30,31 PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 383,96 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Bank za udzielenie kredytu nalicza jednorazową opłatę w wysokości 2% kwoty kredytu. W przypadku wykupienia przez Ciebie ubezpieczenia od utraty pracy prowizja zostaje obniżona do 0 zł.W ramach trwającej promocji prowizja zostaje obniżona do 0 zł. 0,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych. Jeśli spełniasz warunki określone w ustawie możesz otrzymać nawet 15% ze Skarbu Państwa dofinansowania do Twojego wkładu własnego wymaganego przez bank. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa Suma ubezpieczenia na życie musi wynosić co najmniej tyle ile stanowi wysokość kapitału kredytu do spłaty. Bank dopuszcza możliwość dokonania cesji z prywatnej polisy ubezpieczeniowej pod warunkiem, że polisa spełnia wymagania banku. Przy wyborze proponowanej przez bank oferty pobierana jest składka miesięczna w wysokości 0,02% od sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie od utraty pracy na okres 2 lat kosztuje 2% sumy ubezpieczenia. 11,02  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Składka 0,075% naliczana od wartości rynkowej nieruchomości. Bank dopuszcza możliwość dokonania cesji z prywatnej polisy ubezpieczeniowej pod warunkiem, że polisa spełnia wymagania banku. 9,38  PLN
Wycena nieruchomości Opłata pobierana przed decyzją kredytową w przypadku zlecenia wyceny przez bank. W przypadku gdy nie posiadasz aktualnej wyceny nieruchomości, do wstepnej analizy wniosku kredytowego za wartość nieruchomości bank przyjmuje wartość przez Ciebie zdeklarowaną. -  PLN
Suma - 20,39 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata pobierana w przypadku, gdy łączna kwota nadpłat w ciągu pierwszych 4 lat kredytowania przekroczy 30% przyznanej kwoty kredytu. 2,00
Podwyższenie kwoty kredytu Do 3 miesięcy od decyzji bank nie wymaga ponownego dostarczenia dokumentów. Po tym okresie ponownie badana jest Twoja zdolność kredytowa. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 2.000 zł. 2,00%
Wakacje kredytowe Bank dopuszcza wakacje kredytowe raz w roku po 12 miesiącach regularnych spłat rat. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Spłatę rat kredytu możesz odroczyć maksymalnie na okres 24 miesięcy. 0,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Dofinansowanie Wysokość dopłaty w programie "Mieszkanie dla Młodych" została uzależniona od posiadanej przez Was liczby dzieci i im jest ich więcej, tym rządowe wsparcie jest wyższe. Małżeństwa bezdzietne mogą wnioskować o dopłatę w wysokości 10% wartości nieruchomości. Jeśli w rodzinie jest co najmniej jedno dziecko na utrzymaniu to kwota dofinansowania wzrasta do 15%. Dopłata może wynieść nawet 20%, jednak pod warunkiem, że trzecie lub kolejne dziecko urodzi się w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości w programie MdM.
Ograniczenia Jeśli w momencie składania wniosku MdM jest dwoje dzieci, to maksymalny metraż kupowanego mieszkania wynosi 75 metrów kwadratowych, a w przypadku domu 100 metrów kwadratowych. Jeśli przed złożeniem wniosku urodzi się trzecie dziecko, wówczas limity dotyczące metrażu są podniesione o 10 m2, odpowiednio do 85 i 110 metrów kwadratowych. W przypadku zakupu mieszkania lub domu od dewelopera jeśli w chwili wydawania pozwolenia na budowę będzie 2 dzieci wówczas powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 100 m2, a jeśli będzie 3 dzieci na utrzymaniu wówczas 110 metrów kwadratowych.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Kopie dwóch dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość Wnioskodawcy (w tym dowód osobisty lub paszport).

 • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

 • W indywidualnych przypadkach: w przypadku posiadania limitu w ROR lub karty kredytowej - wyciąg z rachunku (jeden z okresu ostatnich 3 miesięcy), Cudzoziemcy - karta pobytu (jeśli posiada) lub wskazanie adresu korespondencyjnego w Polsce.

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Polskie obywatelstwo.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Wymagana jest prawidłowa obsługa przyznanych pożyczek i kredytów w banku oraz w sektorze finansowym.
 • Posiadanie wymaganego przez bank okresu zatrudnienia lub prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej.
 • Posiadanie rachunku z którego dokonywana będzie obsługa udzielonego kredytu.
 • Z programu MdM mogą skorzystać małżeństwa (warunek wieku do 35 lat, dotyczy młodszego małżonka).
 • Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko.
 • Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotne, niebędące w związku małżeńskim.


Doradca banku Millennium

Doradca banku Millennium

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go do banku. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby przedstawić rozwiązanie oraz uzgodnić termin spotkania.
 • W zalezności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w wybranym oddziale banku.
 • Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową oraz otrzymasz listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzisz wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli jest pozytywna ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.