Bank Pekao S.A. - Mieszkanie dla Młodych z EuroKontem

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A.
Mieszkanie dla Młodych z EuroKontem


Twoja miesięczna rata może wynosić:
321,88 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Dopłata rządowa:
44 920,00 PLN
Kwota kredyty z dopłatą:
55 080,00 PLN
Okres:
240 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,62  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
2,59  %

Zwróć uwagę

Bank umożliwia zaciągnięcie kredytu przeznaczonego na zakup mieszkania/domu w wysokości do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Pamiętaj jednak, że wysokość kredytu to minimum 50% ceny zakupu mieszkania/domu. Kredyt udzielany jest na okres 35 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 55 080,00 PLN
Okres kredytowania - 240 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 2,59%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę stałej w całym okresie kredytowania marży oraz stopy rynkowej WIBOR. Wysokość marży uzależniona została od kwoty kredytu, posiadanego wkładu własnego. W ramach promocji dla osób, które posiadają w banku rachunek typu Eurokonto z regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu dochodów wraz z kartą debetową oraz kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowane przez bank marża kredytu obniżana jest do wartości nawet 1,59% (oprocentowanie promocyjne ujęte w porównaniu). 3.62
w tym marża banku 1,89%
Całkowita kwota do spłaty - 77 252,26 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 321,88  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do momentu dostarczenia do banku odpisu z Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku marża kredytu jest podwyższona o 1 punkt procentowy, co przekłada się na wzrost raty o podaną szacunkową wartość. 28,82 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych. Jeśli spełniasz warunki określone w ustawie możesz otrzymać nawet 20% ze Skarbu Państwa dofinansowania do Twojego wkładu własnego wymaganego przez bank. 0,00 PLN
Polisa ubezpieczeniowa Bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji z polisy ubezpieczenia na życie (minimum 25% wartości udzielonego kredytu) w przypadku gospodarstwa domowego, w którym tylko jedna osoba uzyskuje dochód (bądź dochód głównego kredytobiorcy przekracza 80% sumy dochodów wszystkich kredytobiorców) lub w przypadku, gdy kredytobiorca w dniu spłaty kredytu będzie starszy niż 65 lat. Opłata naliczona zostaje na okres 5 lat w wysokości 2% kwoty kredytu. 0,00 PLN
Suma - 350,70 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Prowizja za udzielenie kredytu uzależniona jest od kwoty kredytu, który zaciągniesz. Prowizja naliczana jednorazowo, płatna gotówką lub kredytowana w dniu uruchomienia kredytu. Standardowa stawka prowizji wynosi 2,59% kwoty kredytu, a dla posiadaczy rachunku Eurokonto obniżana jest do wartości 2,09% kwoty kredytu. 1 426,57 PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Nieruchomość może zostać ubezpieczona w dowolnym TU. Bank współpracuje TU Allianz, w którym składka roczna z tytułu ubezpieczenia wynosi 0,1% wartości nieruchomości. W ofercie istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia na dłuższe okresy: 3 lat (opłata wynosi 0,27% kwoty kredytu), 5 lat (opłata wynosi 0,43% kwoty kredytu). 150,00  PLN
Wycena nieruchomości Opłata pobierana przed decyzją kredytową w przypadku zlecenia wyceny przez bank. Klient może sam dostarczyć wycenę nieruchomości w postaci operatu szacunkowego sporządzonego przez dowolnego rzeczoznawcę majątkowego. 137,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Bank pobierze również opłatę w wysokości 0,25% kwoty kredytu z góry za okres 3 miesięcy. Do wyboru posiadasz również jednorazową składkę w wysokości 1% wartości kredytu naliczaną za okres 12 miesięcy, co jest alternatywą w przypadku wypłaty kredytu w transzach. 137,70 PLN
Suma - 1 851,27 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Prowizja 2% kwoty spłaty, minimum 200 zł pobierana jest w przypadku, gdy łączna suma nadpłat w okresie pierwszych 5 lat kredytowania przekroczy 15% przyznanej kwoty. W pozostałych przypadkach nie ma opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu. 0,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 2,50%
Opłata za przewalutowanie na USD - 2,50%
Podwyższenie kwoty kredytu Każdorazowo od kwoty podwyższenia kredytu. 2,00%
Wakacje kredytowe Istnieje możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego do dwóch razy (raz na 5 lat) w trakcie trwania całej umowy łącznie na okres 12 miesięcy. 0,00 PLN
Odroczenie spłaty Istnieje możliwość odroczenia terminu spłaty rat kapitałowych w przypadku kredytu wypłacanego w transzach. Do momentu wypłaty ostatniej transzy klient jest zobligowany do spłaty raty odsetkowej kredytu. 0,50%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Dofinansowanie Wysokość dopłaty w programie "Mieszkanie dla Młodych" została uzależniona od posiadanej przez Was liczby dzieci i im jest ich więcej, tym rządowe wsparcie jest wyższe. Małżeństwa bezdzietne mogą wnioskować o dopłatę w wysokości 10% wartości nieruchomości. Jeśli w rodzinie jest co najmniej jedno dziecko na utrzymaniu to kwota dofinansowania wzrasta do 15%. Dopłata może wynieść nawet 20%, jednak pod warunkiem, że trzecie lub kolejne dziecko urodzi się w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości w programie MdM.
Ograniczenia Jeśli w momencie składania wniosku MdM jest dwoje dzieci, to maksymalny metraż kupowanego mieszkania wynosi 75 metrów kwadratowych, a w przypadku domu 100 metrów kwadratowych. Jeśli przed złożeniem wniosku urodzi się trzecie dziecko, wówczas limity dotyczące metrażu są podniesione o 10 m2, odpowiednio do 85 i 110 metrów kwadratowych. W przypadku zakupu mieszkania lub domu od dewelopera jeśli w chwili wydawania pozwolenia na budowę będzie 2 dzieci wówczas powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 100 m2, a jeśli będzie 3 dzieci na utrzymaniu wówczas 110 metrów kwadratowych.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z właściwymi załącznikami.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dowód osobisty.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Dowód osobisty lub karta pobytu/karta pobytu obywatela Unii Europejskiej.
 • Zameldowanie stałe lub czasowe (dłużej niż 2 miesiące) w Polsce.
 • Udokumentowane źródło dochodu zaakceptowane przez bank.
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Zdolność kredytową (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Z programu MdM mogą skorzystać małżeństwa (warunek wieku do 35 lat, dotyczy młodszego małżonka).
 • Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko.
 • Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotne, niebędące w związku małżeńskim.


Doradca Banku Pekao S.A.

Doradca Banku Pekao S.A.

 • Na spotkaniu w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu, doradca pomoże Ci wybrać najlepszą opcję kredytu, następnie sprawdzi Twoją zdolność kredytową - potrwa to nie dłużej niż 48 godzin.
 • Doradca przygotuje dla Ciebie wstępną ofertę kredytową, dostaniesz również pełną listę dokumentów, które będą niezbędne do otrzymania kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów, skontaktuj się z doradcą - przyjedzie odebrać je w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
 • Analityk finansowy, na podstawie dostarczonych dokumentów podejmie decyzję o przyznaniu Ci kredytu.
 • Po pomyślnej decyzji kredytowej doradca skontaktuje się z Tobą w celu umówienia czasu i miejsca podpisania umowy, poinformuje Cię również, czy i jakie dokumenty będą potrzebne do uruchomienia środków.
 • Po zamknięciu wszystkich formalności, kredyt będzie wypłacony w całości lub w transzach - w zależności od warunków umowy.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.