Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Deutsche Bank - db Mieszkanie dla Młodych

Deutsche Bank

Deutsche Bank
db Mieszkanie dla MłodychTwoja miesięczna rata może wynosić:
324,69 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Dopłata rządowa:
44 920,00 PLN
Kwota kredyty z dopłatą:
55 080,00 PLN
Okres:
240 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,72  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
0,00  %

Zwróć uwagę

Kwota kredytu udzielonego przez bank w wysokości 90% wartości nieruchomości dostępna jest pod warunkiem ubezpieczenia brakującego wkładu własnego kwoty powyżej 60% wartości nieruchomości. Ogromnym atutem oferty jest fakt, iż 30% przyznanej kwoty kredytu możesz wykorzystać na dowolny cel - bank nie wymaga rozliczenia powyższej gotówki.

Informacje o aktualnej promocji

Jeśli skorzystasz z db Hipo Pakietu (otworzysz rachunek osobisty, kartę kredytową oraz wykupisz produkt inwestycyjny lub ubezpieczenie na życie) możesz obniżyć marżę kredytu do wartości 1,1% (w pierwszym roku) a prowizję za udzielenie kredytu do 0 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 55 080,00 PLN
Okres kredytowania - 240 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 0,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej WIBOR oraz stałej marży banku. W ofercie kredytu hipotecznego istnieje możliwość skorzystania z jednego z czterech pakietów: Standardowego, Inwestycyjnego, Ubezpieczeniowego i Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego, które obniżą standardową marżę kredytu oraz wartość naliczanej prowizji za udzielnie kredytu. W przypadku skorzystania z db Hipo Pakietu, tj. zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego oraz skorzystaniu z konta osobistego z wpływami kwot nie mniejszych niż zadeklarowane w umowie kredytu, karty kredytowej oraz dodatkowo produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego z linii db Inwestuj w Przyszłość lub ubezpieczenia na życie marża kredytu zostaje obniżona do wartości 1,1% w pierwszym roku oraz 1,55% w pozostałych latach.Warunkiem skorzystania z Pakietu Standardowego jest posiadanie rachunku osobistego db Life, db Invest lub db Elite, na które zdeklarujesz comiesięczny wpływ wynagrodzenia, karty kredytowej oraz wykupienie ubezpieczenia do utraty pracy. Warunkiem skorzystania z Pakietu Inwestycyjnego oraz Pakietu Ubezpieczeniowego jest posiadanie rachunku osobistego db Life, db Invest lub db Elite, na które zdeklarujesz comiesięczny wpływ wynagrodzenia, karty kredytowej oraz wykupienie ubezpieczenia z linii db IwP (Pakiet Inwestycyjny) lub ubezpieczenia na życie (Pakiet Ubezpieczeniowy). Dla osób znajdujących się w grupie Profesjonalistów marża obniżana jest o 0,2 punktu procentowego. 3.7199999999999998
w tym marża banku 1,99%
Całkowita kwota do spłaty - 77 932,31 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 324,69  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu dostarczenia do banku odpisu Księgi Wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest podwyższane o 1,2 punktu procentowego. Przekłada się to na wzrost miesięcznej raty o podaną obok wartość. 34,91 PLN
Polisa ubezpieczeniowa W ofercie banku posiadasz pakiet w skład, którego wchodzi ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego koszt wynosi 1,8% kwoty kredytu na okres 2 lat (w porównaniu ujęta stawka miesięczna doliczana do raty kredytu). 41,31 PLN
Suma - 400,91 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Wysokość prowizji ustalana indywidualnie przez bank i standardowo wynosi 3% kwoty kredytu. W ramach skorzystania z oferty Pakietu Standardowego prowizja za udzielnie kredytu obniżana jest do wartości 2% kwoty kredytu. Jeśli skorzystasz z jednego z pozostałych pakietów: Inwestycyjnego, Ubezpieczeniowego i Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego prowizja za udzielnie kredytu nie zostanie naliczona, wynosi 0 zł (ujęte w porównaniu). 300,00 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank wymaga posiadania minimum 30% wartości kredytowanej nieruchomości, która w programie Mieszkanie dla Młodych zostanie sfinansowana z budżetu państwa. W przeciwnym wypadku wartość brakującego wkładu własnego możesz ubezpieczyć stawką 4,5% naliczaną od ubezpieczanej kwoty kredytu za okres 60 miesięcy. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Bank wymaga ubezpieczenia nieruchomości gdyż zabezpieczeniem kredytu jest cesja z owej polisy. W ofercie banku posiadasz ubezpieczenie nieruchomości oferowane we współpracy z TU Europa, którego roczny koszt wynosi 0,1% kwoty kredytu. 150,00  PLN
Wycena nieruchomości W aglomeracjach miejskich dla mieszkań opinia o wartości nieruchomości dokonywana jest przez bank na podstawie zdjęć nieruchomości oraz protokołu z inspekcji. Dla kredytu w kwocie nie przekraczającej 300.000 zł (500.000 zł - w aglomeracjach: Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin) wartość nieruchomości może zostać określona na podstawie ceny transakcyjnej. W powyższych przypadkach ponosisz jedynie koszt inspekcji przedmiotu zabezpieczenia: koszt za inspekcję lokalu mieszkalnego oraz działki wynosi 300 zł, koszt za inspekcję domu lub nieruchomości niestandardowej wynosi 420 zł. W przypadku domów, gruntów oraz lokali mieszanych w innych niż wymienione wyżej przypadkach wymagany jest pełny operat szacunkowy nieruchomości (dokonywany przez zewnętrznych rzeczoznawców), którego koszt ponosisz we własnym zakresie. W ramach promocji do 30.09.15 r opłata za inspekcję nieruchomości nie jest naliczana. 0,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. -
Suma - 450,00 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Wcześniejsza spłata kredytu dokonana w ciągu 3 pierwszych lat jest płatna, bank nalicza prowizję w wysokości 2% kwoty pozostałej do spłaty. Dodatkowo w przypadku nadpłaty stanowiącej co najmniej 30% kwoty kredytu bank pobiera opłatę w wysokości 3% kwoty pozostałej spłaty. 2,00
Opłata za przewalutowanie na EUR - 1,00%
Podwyższenie kwoty kredytu Wysokość prowizji liczona od kwoty podwyższenia i płatna w momencie uruchomienia kwoty dodatkowej. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 20.000 zł. 3,00%
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty Odroczenie spłaty jednej raty w ciągu roku dostępne w momencie zamknięcia pełnego roku spłaty kredytu. 0,00%

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Dofinansowanie Wysokość dopłaty w programie "Mieszkanie dla Młodych" została uzależniona od posiadanej przez Was liczby dzieci i im jest ich więcej, tym rządowe wsparcie jest wyższe. Małżeństwa bezdzietne mogą wnioskować o dopłatę w wysokości 10% wartości nieruchomości. Jeśli w rodzinie jest co najmniej jedno dziecko na utrzymaniu to kwota dofinansowania wzrasta do 15%. Dopłata może wynieść nawet 20%, jednak pod warunkiem, że trzecie lub kolejne dziecko urodzi się w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości w programie MdM.
Wycena nieruchomości Wyceny nieruchomości dokonujesz we własnym zakresie - dokument potwierdzający wartości nieruchomości dostarczasz wraz z dokumentami kredytowymi. W trakcie analizy kredytowej pracownicy banku weryfikują wartość bankową nieruchomości (może się ona różnić od wartości rynkowej nieruchomości podanej w wycenie). Jednak to od tej wartości zależy wysokość kwoty kredytu jaka zostanie przyznana przez bank.
Ograniczenia Jeśli w momencie składania wniosku MdM jest dwoje dzieci, to maksymalny metraż kupowanego mieszkania wynosi 75 metrów kwadratowych, a w przypadku domu 100 metrów kwadratowych. Jeśli przed złożeniem wniosku urodzi się trzecie dziecko, wówczas limity dotyczące metrażu są podniesione o 10 m2, odpowiednio do 85 i 110 metrów kwadratowych. W przypadku zakupu mieszkania lub domu od dewelopera jeśli w chwili wydawania pozwolenia na budowę będzie 2 dzieci wówczas powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 100 m2, a jeśli będzie 3 dzieci na utrzymaniu wówczas 110 metrów kwadratowych.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Wniosek kredytowy z załącznikami.

 • Kopia dowodu osobistego właściciela/li nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Książeczka wojskowa (dla mężczyzn, którzy nie ukończyli 28 roku życia).

 • Prawomocny wyrok sądu dla osób rozwiedzionych.

 • Drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • Brak

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Klienci indywidualni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę zarówno na czas nieokreślony jak i określony.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wykonujące tzw. wolny zawód.
 • Maksymalny wiek na koniec okresu kredytowania: do 70 lat.
 • Obywatelstwo polskie nie jest wymagane.
 • Z programu MdM mogą skorzystać małżeństwa (warunek wieku do 35 lat, dotyczy młodszego małżonka).
 • Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko.
 • Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotne, niebędące w związku małżeńskim.


Doradca Deutsche Banku

Doradca Deutsche Banku

 • Wypełnij formularz zapytania odpowiadając na podstawowe pytania dotyczące Twojej osoby.
 • Bank na podstawie danych podejmie wstępną decyzję kredytową. Doradca kontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia szczegółowej oferty banku.
 • Ustalacie termin wizyty w jednym z oddziałów banku oraz listę niezbędnych do otrzymania kredytu dokumentów. Na spotkaniu spiszecie wniosek kredytowy.
 • Bank zweryfikuje wniosek oraz dostarczone dokumenty, na których podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu środków. Jeśli decyzja będzie pozytywna, zostaniesz ponownie zaproszony do oddziału, tym razem na podpisanie umowy kredytowej.
 • Po podpisaniu umowy kredyt zostanie uruchomiony zgodnie z Twoją dyspozycją.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.