Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

BGŻ BNP Paribas - BGŻ Mieszkanie dla Młodych

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas
BGŻ Mieszkanie dla Młodych


Twoja miesięczna rata może wynosić:
324,38 PLN
Wartość nieruchomości:
150 000,00 PLN
Kwota kredytu:
100 000,00 PLN
Dopłata rządowa:
44 920,00 PLN
Kwota kredyty z dopłatą:
55 080,00 PLN
Okres:
240 mies.
Rodzaj rat:
równe  
Waluta:
PLN
Oprocentowanie tego kredytu wynosi:
3,71  %
Prowizja tego kredytu wynosi:
4,00  %

Zwróć uwagę

Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych. Jeśli spełniasz warunki określone w ustawie możesz otrzymać nawet 20% ze Skarbu Państwa dofinansowania do Twojego wkładu własnego wymaganego przez bank w momencie udzielania kredytu na zakup nieruchomości. Atutem oferty kredytowej Banku BGŻ jest akceptacja wszystkich form zatrudnienia osób osiągających swe dochody za granicą.

Szczegółowe informacje dotyczące Twojego kredytu

Dane Opis dodatkowy Wartość
Wartość nieruchomości - 150 000,00 PLN
Kwota kredytu - 55 080,00 PLN
Okres kredytowania - 240 mies.
Waluta - PLN
Spread walutowy - 0,00
Prowizja - 4,00%
Oprocentowanie Oprocentowanie przez okres pierwszych 5 lat jest stałe. W okresie późniejszym stanowi sumę zmiennej stawki WIBOR i stałej marży banku. Marże ujęte w porównaniu oferowane są osobom posiadającym konto osobiste w Planie Aktywnym (z minimalnym miesięcznym wpływem w wysokości 2.000 zł) z kartą debetową, ubezpieczeniem nieruchomości „Pewny Dom” oraz kartą kredytową MasterCard. Każdy wykupiony przez Ciebie produkt obniża standardową marże kredytu o maksymalnie: 0,3 punktu procentowego w przypadku wykupienia rachunku osobistego, 0,1 punkt procentowy w przypadku karty kredytowej, 0,05 punktu procentowego w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia nieruchomości „Pewny Dom”, „Pewny Dom Plus”, 0,2 punktu procentowego w przypadku wykupienia ubezpieczenia na życie Aviva. Musisz jednak uważać. W momencie wykupienia ubezpieczenia na życie bank obniży ujętą w porównaniu marżę kredytu o dodatkowe 0,2 punktu procentowego, ale Ty będziesz ponosił dodatkowy koszt ubezpieczenia w postaci podwyższonego oprocentowania o 0,9 punktu procentowego. 3.71
w tym marża banku 1,95%
Całkowita kwota do spłaty - 77 851,33 PLN
Dane Opis dodatkowy Stawka
Rata miesięczna - 324,38  PLN
Ubezpieczenie pomostowe Do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipoteki marża kredytu zostaje podwyższona o 0,9 punktu procentowego. Podana kwota doliczana jest do miesięcznej raty kredytu. 25,97 PLN
Polisa ubezpieczeniowa W przypadku skorzystanie z promocji bank wymaga wykupienie ubezpieczenia na życie oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Składka z tytułu wymienionych ubezpieczeń w wysokości 0,9% rocznie pobiera jest miesięcznie. 41,31 PLN
Suma - 391,66 PLN

Koszt przyznania kredytu

Dane Opis dodatkowy Stawka
Prowizja Standardowa stawka prowizji naliczanej za udzielnie kredytu wynosi 5% jego kwoty. Prowizja zawarta w przedziale od 2% do 4% (ujęta w porównaniu) obowiązuje dla osób posiadających przynajmniej jeden produkt w banku np.: rachunek osobisty. Jeśli posiadasz aktywny rachunek osobisty w Planie Aktywnym z kartą płatniczą, wykupisz oferowaną przez bank kartę kredytową, ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenia od utraty pracy prowizja wyniesie 0 zł. 2 203,20 PLN
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Bank wymaga posiadania minimum 10% wartości kredytowanej nieruchomości, która w programie Mieszkanie dla Młodych zostanie sfinansowana z budżetu państwa. 0,00  PLN
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości Składka ubezpieczenia nieruchomości w wariancie podstawowym „Pakiet Pewny Dom” wynosi 0,09% wartości nieruchomości płatna z góry na okres 12 miesięcy (0,2565% wartości nieruchomości na okres 36 miesięcy). Istnieje możliwość skorzystania z rozszerzonej ochrony nieruchomości „Pakiet Pewny Dom Plus”, w którym składka roczna wynosi 189 zł plus 0,09% wartości ubezpieczonej nieruchomości na okres 12 miesięcy (539 zł plus 0,2565% wartości ubezpieczonej nieruchomości na okres 36 miesięcy). 135,00  PLN
Wycena nieruchomości Wycena nieruchomości uzależniona jest to od stawek określonych dla danego regionu, jej koszt wynosi od 270 zł do maksymalnie 1.500 zł. 270,00  PLN
Ubezpieczenie pomostowe dodatkowe Brak. 0,00 PLN
Suma - 2 608,20 PLN

Dodatkowe koszty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Opłata za wcześniejszą spłatę Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu nie jest naliczana. 0,00
Podwyższenie kwoty kredytu Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o dodatkową kwotę kredytu wynosi 150 zł. Kwota pobierana za sporządzenie aneksu do istniejącej już umowy. Minimalna kwota podwyższenia wynosi 10.000 zł. 150,00 PLN
Wakacje kredytowe Brak. -
Odroczenie spłaty Możliwość karencji w spłacie kredytu maksymalnie do 11 miesięcy. 100,00 PLN

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Dofinansowanie Wysokość dopłaty w programie "Mieszkanie dla Młodych" została uzależniona od posiadanej przez Was liczby dzieci i im jest ich więcej, tym rządowe wsparcie jest wyższe. Małżeństwa bezdzietne mogą wnioskować o dopłatę w wysokości 10% wartości nieruchomości. Jeśli w rodzinie jest co najmniej jedno dziecko na utrzymaniu to kwota dofinansowania wzrasta do 15%. Dopłata może wynieść nawet 20%, jednak pod warunkiem, że trzecie lub kolejne dziecko urodzi się w ciągu 5 lat od zakupu nieruchomości w programie MdM.
Ograniczenia Jeśli w momencie składania wniosku MdM jest dwoje dzieci, to maksymalny metraż kupowanego mieszkania wynosi 75 metrów kwadratowych, a w przypadku domu 100 metrów kwadratowych. Jeśli przed złożeniem wniosku urodzi się trzecie dziecko, wówczas limity dotyczące metrażu są podniesione o 10 m2, odpowiednio do 85 i 110 metrów kwadratowych. W przypadku zakupu mieszkania lub domu od dewelopera jeśli w chwili wydawania pozwolenia na budowę będzie 2 dzieci wówczas powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 100 m2, a jeśli będzie 3 dzieci na utrzymaniu wówczas 110 metrów kwadratowych.
Inspekcja nieruchomości Koszt inspekcji technicznej nieruchomości wykonywanej przez pracowników banku został określony w przedziale od 172 zł do 400 zł. Dla kredytów przeznaczonych na budowę nieruchomości przez dewelopera/spółdzielnię mieszkaniową koszt wyceny wynosi od 70 zł do 400 zł.

Dokumenty wymagane do otrzymania kredytu

Dokumenty osobowe

 • Dowód osobisty (kserokopia).

 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy).

 • Dokument potwierdzający rozwód lub separację (jeśli dotyczy).

 • Wniosek kredytowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (druk banku).

Dokumenty związane z uzyskiwanym dochodem

 • Brak

Dokumenty związane z celem kredytowania

 • Brak

Dokumenty dodatkowe

 • W celu zabezpieczenia spłaty kredytu powinna zostać ustanowiona hipoteka zwykła w wysokości 100% kwoty kredytu (kapitału) oraz hipoteka kaucyjna w wysokości 100% kwoty kredytu (kapitału) oraz hipoteka kaucyjna zabezpieczająca odsetki umowne oraz koszty uboczne w wysokości 50% kwoty kredytu (kapitału).

 • Ubezpieczenie nieruchomości, stanowiących przedmiot hipoteki, od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją praw z polisy na rzecz banku.

 • Weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową - zabezpieczający wierzytelność Zakladu Ubezpieczeń, w przypadku gdy tymczasowym zabezpieczeniem spłaty jest ubezpieczenie kredytu lub gdy Kredytobiorca korzysta z ubezpieczenia kredytowanego wkładu własnego.

Jak dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Zdolność kredytowa (zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami).
 • Z programu MdM mogą skorzystać małżeństwa (warunek wieku do 35 lat, dotyczy młodszego małżonka).
 • Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko.
 • Z programu MdM mogą skorzystać osoby samotne, niebędące w związku małżeńskim.


Doradca BGŻ

Doradca BGŻ

 • Wypełnij formularz kontaktowy i prześlij go bo banku.
 • Pracownik banku skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub mailowo.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą banku spotykasz się z doradcą banku w wybranym przez Ciebie oddziale. Doradca przeprowadzi symulację kredytową, oceni Twoja zdolność kredytową i poinformuje jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku kredytowego.
 • Następne spotkanie z doradcą banku (po skompletowaniu dokumentów). Zebrane dokumenty wręczasz doradcy banku i przy jego pomocy wypełniasz wniosek kredytowy. Optymalnym rozwiązaniem jest umówienie się na spotkanie z doradcą po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Przyspieszy to uzyskanie kredytu.
 • Bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu. W tym czasie pracownicy banku weryfikują poprawność złożonego wniosku oraz towarzyszących mu załączników i przygotowują umowę kredytową.
 • Kolejne spotkanie z doradcą, na którym następuje podpisanie umowy kredytowej.
 • Skompletowanie dokumentów świadczących o ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego Twojego kredytu bądź pożyczki i przekazanie ich doradcy banku.
 • Po podpisaniu umowy nastąpi uruchomienie kredytu zgodnie z umową na Twoje konto lub konto sprzedającego nieruchomość.


Pośrednik Finansowy

Pośrednik Finansowy

 • Umów się na bezpłatne spotkanie z doradcą Expandera wypełniając formularz kontaktowy.
 • Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą doradca Expandera.
 • W zależności od Twoich potrzeb zostanie przedstawiony najkorzystniejszy dla Ciebie wariant kredytu. Ustalicie termin spotkania w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.
 • Podczas spotkania doradca przeprowadzi wstępną analizę finansową. Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca sprawdzi Twoją zdolność kredytową, przedstawi Tobie również listę dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt.
 • Uzyskasz odpowiedź na wszystkie Twoje pytania związane z udzieleniem, zabezpieczeniem, uruchomieniem i obsługą kredytu.
 • Po skompletowaniu dokumentów i dostarczeniu ich do doradcy, sporządzony zostanie wniosek kredytowy. Na jego podstawie bank podejmuje decyzję odnośnie przyznania kredytu.
 • Jeśli decyzja jest pozytywna, ostatnim krokiem jest podpisanie umowy oraz uruchomienie kredytu zgodnie z Twoją dyspozycją.