Toyota Bank - Plan Depozytowy +19


Toyota Bank

Toyota Bank
Plan Depozytowy +19Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 010,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,50  %

Zwróć uwagę

Plan depozytowy to lokata na krótki okres - 3, 13 lub 22 dni. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu lokaty, jednak ze względu na niedługi okres depozytu masz szybki dostęp do naliczonych odsetek i tym samym nie jesteś skazany na długie oczekiwanie na zyski. Taka konstrukacja może okazać się bardzo przydatna w przypadku nagłej potrzeby wycofania środków z lokaty.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 12,50 PLN
Podatek - 2,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 10,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,42%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty 1,2 lub 3-dniowej wynosi 5.000 zł. Dla lokaty 13-dniowej wymagana kwota depozytu to 13.000 zł,dla lokaty zakładanej na okres 22 dni wymagana minimalna kwota wpłaty wynosi 22.000 zł. 5 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy ulokowanych środków dla lokat 3 dniowych. Maksymalna ilość lokat 13-dniowych jaką możesz założyć wynosi 10, a łączna kwota zdeponowana na wszystkich 5 lokatach nie może przekroczyć 130.000 zł. Maksymalna ilość lokat 22-dniowych jaką możesz założyć wynosi 5, a łączna kwota zdeponowana na wszystkich 5 lokatach nie może przekroczyć 110.000 zł. 130 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 1 dzień. 1  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres na jaki może otworzyć rachunek lokaty wynosi 22 dni. W porównaniu ujęty okres trzymiesięcznej gwarancji oprocentowania. 22  Dni

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Posiadanie rachunku w Toyota Banku nie jest wymagane. Jednak założenie lokaty może odbyć się jedynie przez system bankowości internetowej w związku z czym musisz być właścicielem rachunku osobistego w banku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Otwierając lokatę masz możliwość złożenia dyspozycji do prowadzenia lokaty na następne okresy umowne. Po upływie obowiązującego okresu, lokata odnawiana jest automatycznie według aktualnego oprocentowania. Lokata przedłużana jest na ten sam okres czasu.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek do którego została utworzona lokata i odnowić lokatę o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej wpłacone środki w trakcie trwania bieżącej umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet najmniejszej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem terminu umownego, tracisz dotychczas wypracowane odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania środków na rachunku lokaty. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Masz możliwość ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do dysponowania środkami zgromadzonymi na lokacie. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istnieje możliwość złożenia dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci. -
Współwłasność Lokata może zostać założona jedynie jako rachunek indywidualny, prowadzony na rzecz jednego posiadacza. -
Założenie lokaty Założenie lokaty może odbyć się jedynie przez system bankowości internetowej w związku z czym musisz być właścicielem rachunku osobistego w banku.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Toyota Banku

Wniosek online Toyota Banku

  • Lokata przez internet zakładana jest klientom, którzy mają aktywny dostęp online do produktów banku.
  • Zaloguj się do serwisu internetowego i złóż polecenie otwarcia nowej lokaty.
  • Wypełniasz niezbędne pola wniosku o założenie lokaty i zatwierdzasz złożenie dyspozycji.
  • Po otrzymaniu numeru lokaty, dokonujesz przelewu środków pieniężnych.
  • Środki zostają zaksięgowane po czym następuje uruchomienie lokaty.