Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Santander Bank Polska - Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Nowa Lokata Swobodnie ZarabiającaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Nowa Lokata Swobodnie Zarabiająca jest przeznaczona dla osób, które posiadają minimalny wkład 1.000 zł. Okres na jaki założysz lokatę wynosi 6 miesięcy. Z tym, że w dowolnym okresie trwania lokaty możesz wypłacić pieniądze nie tracąc odsetek. Zdeponowane środki wypracowują zysk zgonie ze stawką oprocentowania uzależnionego od kwoty Twoich oszczędności.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy wpłaty na rachunek Lokaty Swobodnie Zarabiającej - nowe środki. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Umowa Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej zawierana jest na okres 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Umowa Nowej Lokaty Swobodnie Zarabiającej zawierana jest na okres 6 miesięcy. 6  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku bankowego.
Lokata odnawialna TAK Lokata odnawiana jest na warunkach i oprocentowaniu, obowiązujących w pierwszym dniu nowego okresu umownego. Wypracowane odsetki dopisywane są do pierwotnego kapitału, przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek lub mogą zostać wypłacone w formie gotówki w oddziale banku.
Odnawianie automatyczne TAK Jeżeli środki z rachunku lokaty nie zostaną podjęte w dniu zakończenia okresu umowy, umowę uważa się za nowo zawartą, na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu zawarcia nowej umowy.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie terminu lokaty kapitał plus wypracowane odsetki przekazujesz na własny rachunek lub konto wskazanej przez Ciebie osoby.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty Podczas trwania umowy lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających saldo rachunku.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków TAK Posiadając Lokatę Swobodnie Zarabiającą możesz w dowolnym momencie wypłacić środki wraz z naliczonymi odsetkami z lokaty przed zakończeniem okresu jej trwania wg. bieżącego oprocentowania oferowanego w dniu zerwania lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego na jaki została założona lokata, odsetki naliczane są wg stawki oprocentowania z dnia otwarcia rachunku lokaty albo z dnia następującego po dniu, w którym zakończył się poprzedni okres umowny. W przypadku lokaty Lokaty Swobodnie Zarabiającej - nowe środki odsetki umniejszane są o 0,5 punktu procentowego.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: