PKO Bank Polski - Lokaty o zmiennym %


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Lokaty o zmiennym %Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokatę o zmiennym oprocentowaniu w Inteligo Banku założysz na okres 6 lub 12 miesięcy. Lokata jest lokatą odnawialną jednak do jej otwarcia wymagane jest posiadanie w banku rachunku osobistego oraz minimalna kwota wpłaty w wysokości 5.000 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - kwartalna
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 5.000 zł. 5 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota jaką możesz zgromadzić na rachunku lokaty jest nieokreślona przez bank. 999 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres na jaki możesz ulokować środki wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Bank wymaga posiadania osobistego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w banku.
Lokata odnawialna TAK Jeśli nie wydasz odmiennej dyspozycji, po upływie okresu umownego bank odnawia lokatę na kolejny taki sam okres umowny, na zasadach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Jeśli wybierzesz wariant automatycznego przedłużenia umowy, lokata zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny.
Odsetki powiększają kapitał TAK Jeżeli nie zadecydujesz inaczej, po upływie okresu umownego, odsetki zostaną dopisywane do rachunku lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek TAK W pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego, naliczone odsetki mogą zostać przekazana na dowolny, wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
Możliwość dopłaty W trakcie trwania umowy lokaty nie można dopłacać ani wypłacać środków. Jeśli chcesz zainwestować wyższą kwotę, musisz otworzyć nową lokatę.
Minimalna kwota dopłaty -1.0
Maksymalna kwota dopłaty -1.0
Możliwość wypłaty części środków W trakcie trwania umowy lokaty nie można dopłacać ani wypłacać środków. Wypłata środków z lokaty podczas jej trwania jest równoznaczna z zerwaniem umowy.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku likwidacji lokaty przed upływem pierwszych 14 dni utracisz połowę odsetek naliczonych za okres od dnia otwarcia rachunku lokaty (w przypadku wyboru opcji odnowienia lokaty, od dnia ostatniego odnowienia umowy lokaty), do dnia poprzedzającego jej zerwanie. Należność pobierana jest z kapitału lokaty. Zerwanie lokaty po okresie 14 dni skutkuję utratą połowy naliczonych odsetek oraz opłatą 1% kwoty salda minimalnego.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: