Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PKO Bank Polski - Lokaty o stałym %


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Lokaty o stałym %Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 005,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,30  %

Zwróć uwagę

Lokatę o stałym oprocentowaniu w Inteligo Banku założysz na okres 1, 2, 3 lub 12 miesięcy. Lokata jest lokatą odnawialną jednak do jej otwarcia wymagane jest posiadanie w banku rachunku osobistego oraz minimalna kwota wpłaty w wysokości 1.500 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 7,50 PLN
Podatek - 2,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 5,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,30%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,22%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 1.500 zł. 1 500  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota jaką możesz zgromadzić na rachunku lokaty jest nieokreślona przez bank. 999 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 1 miesiąc. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Maksymalny okres na jaki możesz ulokować środki wynosi 12 miiesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Bank wymaga posiadania osobistego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w banku.
Lokata odnawialna TAK Jeśli nie wydasz odmiennej dyspozycji, po upływie okresu umownego bank odnawia lokatę na kolejny taki sam okres umowny, na zasadach obowiązujących w dniu odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Jeśli wybierzesz wariant automatycznego przedłużenia umowy, lokata zostanie odnowiona na kolejny taki sam okres umowny.
Odsetki powiększają kapitał TAK Jeżeli nie zadecydujesz inaczej, po upływie okresu umownego, odsetki zostaną dopisywane do rachunku lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek TAK W pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego, naliczone odsetki mogą zostać przekazana na dowolny, wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
Możliwość dopłaty W trakcie trwania umowy lokaty nie można dopłacać ani wypłacać środków. Jeśli chcesz zainwestować wyższą kwotę, musisz otworzyć nową lokatę.
Minimalna kwota dopłaty -1.0
Maksymalna kwota dopłaty -1.0
Możliwość wypłaty części środków W trakcie trwania umowy lokaty nie można dopłacać ani wypłacać środków. Wypłata środków z lokaty podczas jej trwania jest równoznaczna z zerwaniem umowy.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku likwidacji lokaty utracisz połowę odsetek naliczonych za okres od dnia otwarcia rachunku lokaty (w przypadku wyboru opcji odnowienia lokaty, od dnia ostatniego odnowienia umowy lokaty), do dnia poprzedzającego jej zerwanie. Należność pobierana jest z kapitału lokaty.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty, mający pełną zdolność do czynności prawnych może udzielić osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty. Pełnomocnictwo stałe do dysponowania rachunkiem lokaty może być udzielone nie więcej niż dwóm osobom. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku lokaty o pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć w oddziale banku dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz wskazanych przez siebie osób. Dyspozycja na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona w każdym momencie trwania lokaty. Dyspozycja na wypadek śmierci nie może zostać ustanowiona do wspólnego rachunku lokaty. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być otwarty i prowadzony na rzecz jednej lub dwóch osób fizycznych o tym samym statusie dewizowym. W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy dysponuje bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty oraz dokonuje samodzielnie wszystkich czynności wynikających z umowy, łącznie z wypowiedzeniem umowy. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:Wniosek online PKO BP S. A.

Wniosek online PKO BP S. A.

  • Wypełnij wniosek online o otwarcie lokaty.
  • Na adres e-mail podany we wniosku otrzymujesz wiadomość z danymi otwieranej lokaty i numerem rachunku do wpłaty.
  • W ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku o otwarcie lokaty przelewasz zadeklarowaną w nim kwotę z Twojego konta indywidualnego.
  • Odbierasz potwierdzenie otwarcia lokaty, przesłane na adres e-mail podany we wniosku. Pamiętaj: przelew musi wpłynąć do banku w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Dane podane we wniosku muszą być zgodne z danymi przelewu i kwotą przelewu. W przeciwnym wypadku, wniosek zostanie anulowany, a niezgodny przelew - zwrócony na konto nadawcy.
  • Po upływie terminu umowy kapitał wraz z naliczonymi odsetkami zostanie automatycznie przelany na konto Inteligo lub rachunek, z którego nastąpił przelew środków na lokatę (w przypadku jego zmiany – środki wpłyną na rachunek wskazany w ostatniej przyjętej od Ciebie przez Bank dyspozycji zmiany rachunku).