Santander Consumer Bank - Lokata Zysk+Progresja


Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank
Lokata Zysk+ProgresjaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata Zysk+ Progresja zakładana jest na okres 1 roku. Oprocentowanie lokaty jest progresywne i wzrasta każdego miesiąca, a w ostatnim osiąga wartość 5,00%. Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 12 miesięcy wynosi 1,53% w skali roku. Zrywając umowę lokaty przed jej zakończeniem otrzymasz naliczone odsetki za każdy zakończony miesiąc trwania lokaty.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - miesięczna
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - tak
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota uprawniająca do założenia Lokaty Zysk+Progresja wynosi 1.000 zł. 1 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy kwoty jaką możesz zdeponować na rachunku lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Okres trwania Lokaty Zysk+Progresja wynosi 1 rok. 1  Rok
Okres maksymalny Okres trwania Lokaty Zysk+Progresja wynosi 1 rok. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Nie ma konieczności posiadania rachunku w Santander Consumer Bank przy zakładaniu Lokaty Zysk+Progresja.
Lokata odnawialna TAK Podczas zakładania Lokaty Zysk+Progresja składasz dyspozycję czy po jej upływie rezygnujesz z umowy i wypłacasz środki czy odnawiasz lokatę na kolejny okres. Jeśli decydujesz się na odnowie lokaty, to po upływie okresu trwania lokaty uzyskane odsetki dopisywane są do kapitału odnawianej lokaty.
Odnawianie automatyczne TAK Istnieje możliwość automatycznego odnowienia lokaty, na taki sam okres trwania i łącznie z uzyskanymi odsetkami.
Odsetki powiększają kapitał TAK Podczas odnowienia lokaty, jej kapitał zostaje powiększony o uzyskane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty środków do trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata części środków z trwającej lokaty nie jest możliwa. Dokonując wypłaty automatycznie zrywasz umowę rachunku lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zrywając umowę lokaty w 1 miesiącu jej trwania tracisz wszystkie odsetki. Rozwiązując umowę po upływie 1 miesiąca otrzymujesz odsetki za każdy zakończony miesiąc trwania lokaty.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: