Credit Agricole - Lokata z Plusem


Credit Agricole

Credit Agricole
Lokata z PlusemKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata z Plusem może zostać otwarta jedynie w pakiecie z kontem osobistymi pod warunkiem jego zasilania miesięczną kwotą nie mniejszą niż 1.000 zł. Jeśli warunek zasilania rachunku nie zostanie spełniony w którymkolwiek z miesięcy, to oprocentowanie zostaje obniżone do poziomu oprocentowania standartowego obowiązującego w dniu założenia Lokaty z Plusem.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty terminowej wynosi: 1.000 zł (w przypadku posiadania konta 1 Konta), 1.200 zł (w przypadku posiadania Konta PROSTOoszczędzajacego), 2.000 zł (w przypadku posiadania Konta PROSTOoszczędzajacego PLUS i Konta PROSTOoszczędzajacego Premium). 1 000  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota jaka może być zdeponowana na rachunku jednej Lokaty z Plusem to 15.000 zł. 15 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty terminowej wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty terminowej wynosi 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie rachunku w Credit Agricole.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Otwierając lokatę masz możliwość złożenia dyspozycji do prowadzenia lokaty na następne okresy umowne. Po jej zakończeniu, lokata odnowi się automatyczne według obowiązującego na ten dzień oprocentowania. Okres trwania lokaty pozostaje niezmieniony. Dyspozycję automatycznej odnowy lokaty możesz bezpłatnie złożyć/zmienić: w placówce banku, za pośrednictwem LUKAS linii lub przez internet, najpóźniej 1 dzień przed upływem terminu lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu obowiązywania lokaty, naliczone odsetki możesz przekazać na rachunek, z którym została powiązana lokata i odnowić ją o pierwotnym stanie kapitału lub z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty jakiejkolwiek kwoty powiększającej środki trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania lokaty jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy rachunku bez doliczenia wypracowanych odsetek.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty w ciągu pierwszych 21 dni trwania lokaty tracisz wypracowane odsetki. Oprocentowanie rachunku lokaty zerwanej po 21 dniach trwania lokaty, ale przed upływem zadeklarowanego okresu obniżane jest do 1%.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: