Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Raiffeisen Polbank - Lokata walutowa


Raiffeisen Polbank

Raiffeisen Polbank
Lokata walutowaKwota:
10 000,00 GBP
Kapitał + odsetki:
10 004,00 GBP
Waluta:
GBP
Oprocentowanie wynosi:
0,20  %

Zwróć uwagę

Bank oferuje lokaty walutowe w GBP ze stałym oprocentowaniem. Lokatę tą możesz założyć w oddziale, za pośrednictwem internetu lub serwisu telefonicznego. Otwierana jest na okres 1, 2, 3, 6 lub 12 miesięcy, a minimalna kwota jaką musisz posiadać wynosi 1.000 GBP.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 5,00 PLN
Podatek - 1,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 4,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,20%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,16%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana do założenia lokaty walutowej wynosi 1.000 GBP. 1 000  GBP
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnej kwoty lokaty. 9 999 999  GBP
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty walutowej wynosi 1 miesiąc. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty walutowej wynosi 1 rok. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty walutowej nie jest wymagane posiadanie rachunku w banku.
Lokata odnawialna TAK Umowa lokaty terminowej zawierana jest na czas określony, z możliwością jej odnowienia na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty. Dyspozycję o odnowieniu składasz podczas zakładania lokaty.
Odnawianie automatyczne TAK Istnieje możliwość automatycznego odnowienia lokaty wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny okres.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odnawiając lokatę uzyskane odsetki powiększają kapitał Twojej lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek Nie dotyczy.
Możliwość dopłaty Bank nie umożliwia dopłaty środków do trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  GBP 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  GBP 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata części środków z trwającej lokaty wiąże się z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zrywając umowę lokaty przed jej zakończeniem tracisz wszystkie odsetki.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Negocjowanie oprocentowania możliwe jest tylko dla klientów Premium Banking. Warunkiem przystąpienia do Premium Banking jest miesięczny dochód w wysokości, która stanowi równowartość co najmniej 5.000 zł w GBP lub zdeponowanie w banku równowartości 100.000 zł w GBP. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Masz możliwość ustanowienia maksymalnie 2 pełnomocników do lokaty. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Bank umożliwia zadysponować środkami lokaty na wypadek śmierci. -
Współwłasność Istniej możliwość ustanowienia współwłaściciela lokaty. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Osoba pełnoletnia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadanie statusu rezydenta lub nierezydenta.
 • Osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona.


Wniosek online Raiffeisen Banku

Wniosek online Raiffeisen Banku

 • Wypełnij wniosek online rachunku lokaty.
 • W ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą doradca banku, aby zweryfikować dane uzupełnione we wniosku.
 • Wybierzesz miejsce podpisania umowy: w dowolnym oddziale lub pod wskazanym przez Ciebie adresem za pośrednictwem upoważnionej firmy kurierskiej lub poczty.
 • W oddziale przygotowana zostanie umowa o otwarcie lokaty.
 • Jeśli wybrałeś opcję inną niż oddział, bank wyśle do Ciebie przesyłkę z potwierdzeniem otwarcia lokaty w dwóch egzemplarzach.
 • Jeden z podpisanych przez Ciebie egzemplarzy odsyłasz na adres banku, nie później niż 30 dni, licząc od daty odbioru przesyłki.
 • Na wskazany w umowie numer rachunku lokaty przesyłasz zadeklarowaną kwotę.
 • Po przelaniu określonej kwoty Twoja lokata zostaje aktywowana.


Doradca Raiffeisen Banku

Doradca Raiffeisen Banku

 • Wypełnij formularz kontaktowy Raiffeisen Banku.
 • W trakcie rozmowy doradca wypełni z Tobą wniosek o otwarcie lokaty.
 • W oddziale przygotowana zostanie umowa o otwarcie lokaty.
 • Jeśli wybrałeś opcję inną niż oddział, bank wyśle do Ciebie przesyłkę z potwierdzeniem otwarcia lokaty w dwóch egzemplarzach.
 • Jeden z podpisanych przez Ciebie egzemplarzy odsyłasz na adres banku, nie później niż 30 dni, licząc od daty odbioru przesyłki.
 • Na wskazany w umowie numer rachunku lokaty przesyłasz zadeklarowaną kwotę.
 • Po przelaniu określonej kwoty Twoja lokata zostaje aktywowana.


Oddział Raiffeisen Banku

Oddział Raiffeisen Banku

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Raiffeisen Banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku lokaty.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi z dowodu.
 • Wpłacisz odpowiednią kwotę zasilającą rachunek lokaty.
 • Umowa lokaty zostaje zawarta.