Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PLUS BANK - Lokata Walutowa o zmiennej stopie procentowej


PLUS BANK

PLUS BANK
Lokata Walutowa o zmiennej stopie procentowejKwota:
10 000,00 EUR
Kapitał + odsetki:
 EUR
Waluta:
EUR
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokatę standardową ze zmiennym oprocentowaniem założysz posiadając kwotę 100 EUR. Okres w porównaniu do lokaty ze stałym oprocentowaniem został wydłużony nawet do 12 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 100 EUR. 100  EUR
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy kwoty, którą chcesz ulokować. 9 999 999  EUR
Okres minimalny Minimalny okres, na który chcesz ulokować pieniądze wynosi 1 rok. 1  Rok
Okres maksymalny Na rachunku lokaty możesz ulokować pieniądze na okres 1 roku. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na zadeklarowany okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki (w ciągu 30 dni licząc od dnia upływu poprzedniego okresu oszczędzania) lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do pierwotnej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie okresu oszczędzania, jeżeli nie zadecydujesz inaczej, bank odnowi lokatę na kolejny, taki sam okres deponowania, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki podlegają kapitalizacji po zakończonym okresie oszczędzania, powiększając kwotę lokaty w kolejnym okresie deponowania.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Na lokatę nie przyjmowane są dopłaty uzupełniające.
Minimalna kwota dopłaty 0  EUR 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  EUR 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata całości lub części środków powoduje zerwanie umowy lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Likwidacja lokaty przed upływem 3 miesięcy od dnia założenia lokaty powoduje całkowitą utratę odsetek. Przedwczesne zerwanie lokaty po upływie 3 miesięcy od dnia założenia lokaty powoduje wypłatę odsetek w wysokości obliczonej wg najniższej stopy procentowej obowiązującej dla rachunku a’vista, która wynosi 0,1% w stosunku rocznym.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: