Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PLUS BANK - Lokata Walutowa o stałej stopie procentowej


PLUS BANK

PLUS BANK
Lokata Walutowa o stałej stopie procentowejKwota:
10 000,00 GBP
Kapitał + odsetki:
10 008,00 GBP
Waluta:
GBP
Oprocentowanie wynosi:
0,40  %

Zwróć uwagę

Zakładając standardową Lokatę Walutową musisz posiadać minimum 100 GBP. Środki na lokacie możesz zdeponować na okres 1, 3 lub 6 miesięcy.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 10,00 PLN
Podatek - 2,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 8,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,40%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,32%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 100 GBP. 100  GBP
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy kwoty, którą chcesz ulokować. 9 999 999  GBP
Okres minimalny Minimalny okres, na który chcesz ulokować pieniądze wynosi 1 miesiąc. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Na rachunku lokaty możesz ulokować pieniądze na okres 1, 3, lub 6 miesięcy . 6  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na zadeklarowany okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki (w ciągu 30 dni licząc od dnia upływu poprzedniego okresu oszczędzania) lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do pierwotnej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie okresu oszczędzania, jeżeli nie zadecydujesz inaczej, bank odnowi lokatę na kolejny, taki sam okres deponowania, na warunkach obowiązujących w dniu odnowienia lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Odsetki podlegają kapitalizacji po zakończonym okresie oszczędzania, powiększając kwotę lokaty w kolejnym okresie deponowania.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Na lokatę nie przyjmowane są dopłaty uzupełniające.
Minimalna kwota dopłaty 0  GBP 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  GBP 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata całości lub części środków powoduje zerwanie umowy lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zerwanie lokaty 3-miesięcznej lub krótszej powoduje całkowitą utratę odsetek. W przypadku lokat, których okres deponowania wynosi więcej niż 3 miesiące, odsetki naliczane są wg najniższej stopy procentowej, obowiązującej dla rachunków a'vista, która wynosi 0,1% w stosunku rocznym.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty może ustanowić pełnomocników do dysponowania oszczędnościami zdeponowanymi na rachunku lokaty. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku lokaty może ustanowić dyspozycje przekazania środków na wypadek śmierci. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być prowadzony jako rachunek wspólny. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Doradca Invest Banku S.A.

Doradca Invest Banku S.A.

  • Korzystając z zamieszczonego formularza zamów rozmowę telefoniczną z doradcą.
  • W najbliższym czasie doradca skontaktuje się z Tobą, przedstawi ofertę banku oraz poprosi o podanie danych osobowych.
  • Ustalicie termin spotkania oraz oddział banku, w którym chciałbyś podpisać umowę zawarcia lokaty.
  • Na spotkaniu doradca zweryfikuje poprawność danych z Twoim dowodem osobistym oraz sporządzi umowę lokaty.
  • Po podpisaniu umowy i wpłacie środków na rachunek , lokata zostaje zawarta.


Oddział Invest Banku S.A

Oddział Invest Banku S.A

  • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Wraz z pomocą pracownika banku poprawnie wypełnij umowę lokaty.
  • Po podpisaniu umowy lokaty i wpłacie środków na konto, rachunek lokaty zostanie otwarty.