Noble Bank - Lokata walutowa


Noble Bank

Noble Bank
Lokata walutowaKwota:
10 000,00 CHF
Kapitał + odsetki:
 CHF
Waluta:
CHF
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Minimalny próg wpłaconych środków pieniężnych, potrzebny do założenia lokaty walutowej Noble Banku został ustalony na kwotę 10.000 CHF. Lokata może zostać otwarta na okres 12, 24 oraz 36 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejne okresy. Istnieje możliwość założenia lokaty dla dwóch współwłaścicieli.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia Lokaty walutowej wynosi 10.000 CHF. 10 000  CHF
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy maksymalnej kwoty lokaty. 9 999 999  CHF
Okres minimalny Minimalny okres na jaki może zostać zawarta umowa o prowadzenie Lokaty walutowej wynosi 1 rok. 1  Rok
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania Lokaty walutowej wynosi 3 lata. 3  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania konta w Noble Banku.
Lokata odnawialna TAK Zakładana lokata może mieć charakter nieodnawialny lub odnawialny. Nieodnawialność lokaty oznacza, że jest deponowana na jeden okres umowny. Decydując się na lokatę odnawialną, po okresie umownym Twoja lokata zostaje odnowiona na kolejny taki sam okres z oprocentowaniem zgodnym w dniu odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Po upływie okresu umownego masz możliwość automatycznego odnowienia lokaty na następny okres. Należne odsetki powiększają kapitał lokaty odnawianej lub też wpływają na wskazany przez Ciebie rachunek. Decyzję o tym podejmujesz w dniu założenia lokaty.
Odsetki powiększają kapitał TAK Jeśli posiadacz nie postanowi inaczej, po zakończeniu okresu trwania lokaty, należne odsetki powiększają kapitał lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po wydaniu odpowiedniej dyspozycji bank może przelać zgromadzone odsetki na wskazany przez Ciebie rachunek.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwości dopłaty środków pieniężnych w trakcie trwania umowy.
Minimalna kwota dopłaty 0  CHF 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  CHF 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet najmniejszej kwoty przed terminem zakończenia umowy lokaty równoznaczna jest z jej rozwiązaniem.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku przedterminowego zerwania umowy o prowadzenie lokaty w ciągu 1 miesiąca od założenia lokaty następuje całkowita utrata odsetek. W momencie wypłaty środków po okresie 1 miesiąca obowiązywania umowy naliczone zostanę odsetki w wysokości 0,1% w skali roku.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: