Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

neoBANK - Lokata w koncie osobistym


neoBANK

neoBANK
Lokata w koncie osobistymKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 016,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,80  %

Zwróć uwagę

Aby założyć lokatę w koncie osobistym musisz być posiadaczem neoKONTA, neoKONTA AGRO. Lokaty można założyć na okres 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 9, 12, 24 oraz 36 miesięcy. Ponadto sam możesz zdecydować czy chcesz odnawiać lokatę po zakończeniu okresu umownego.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 20,00 PLN
Podatek - 4,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 16,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,80%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,64%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalny wkład na lokatę to 100 zł. 100  PLN
Maksymalna kwota Bank nie wyznaczył maksymalnej kwoty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 1 miesiąc. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Rachunek lokaty może zostać otwarty maksymalnie na okres 36 miesięcy. 36  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Aby założyć lokatę musisz posiadać dowolny rachunek osobisty: neoKONTO, neoKONTO AGRO.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana na czas określony z możliwością odnowienia. W przypadku odnowienia lokaty środki zgromadzone na lokacie w następnych okresach umownych oprocentowane są w standardowej wysokości określonej dla rachunków terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych w ramach neoKONTA dla danego okresu przechowywania wkładu.
Odnawianie automatyczne TAK Jeśli w dniu następnym po upływie oznaczonego okresu umownego nie złożysz dyspozycji zamknięcia lokaty, to lokata zostanie automatycznie przedłużona na następny taki sam okres umowny.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po zakończeniu okresu umownego lokaty odsetki mogą zostać dopisane do jej kapitału lub przekazane na rachunek osobisty. W przypadku lokat założonych przez Internet, lokata może zostać założona tylko jako odnawialna, a odsetki po zakończeniu lokaty zostaną dopisane do jej kapitału.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Odsetki codziennie są przelewane na Twoje konto osobiste.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie możesz zwiększyć ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Nie masz możlwości wypłaty części środków z lokaty przed końcem okresu umownego.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym, tracisz większość wypracowanych pieniędzy - bank nalicza wówczas odsetki w wysokości 0,05% w skali roku.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Możesz udzielić pełnomocnictwa nie więcej niż dwóm osobom. Pełnomocnicy są upoważnieni do samodzielnego działania. Nie przysługuje im prawo udzielania dalszych pełnomocnictw ani też odwoływania dotychczasowych pełnomocników. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Istniej możliwość udzielenia dyspozycji na wypadek śmierci. Dyspozycja może zostać udzielona jedynie w formie pisemnej. -
Współwłasność Nie możesz ustanowić współwłaściciela. -
Liczba lokat Jedna osoba może posiadać dowolną liczbę lokat.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Wiek powyżej 18 roku życia.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Oddział NeoBank

Oddział NeoBank

  • Udaj się do najbliższej placówki NeoBank i złóż wniosek o otwarcie rachunku lokaty.
  • Razem z doradcą banku wypełnij wniosek uzupełniając dane osobowe.
  • Po zakończeniu składania wniosku musisz dokonać zadeklarowanej wpłaty w terminie określonym w umowie.