Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PKO Bank Polski - Lokata w EUR z oprocentowaniem stałym


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Lokata w EUR z oprocentowaniem stałymKwota:
10 000,00 EUR
Kapitał + odsetki:
10 001,50 EUR
Waluta:
EUR
Oprocentowanie wynosi:
0,10  %

Zwróć uwagę

Lokatę w walucie wymienialnej możesz założyć na okres 1, 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy.  Masz do wyboru dwa rodzaje oprocentowania: stałe lub zmienne. Przy czym okres okres oszczędzania uzależniony jest od oprocentowania na jakie się zdecydujesz. Aby założyć lokatę wystarczy wpłata w wysokości 100 EUR.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 2,50 PLN
Podatek - 1,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 1,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,10%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,06%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 100 EUR. 100  EUR
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  EUR
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty w walucie wymienialnej, oprocentowanej w/g stałej stopy procentowej wynosi 1 miesiąc. 1  Miesiąc
Okres maksymalny Okres trwania umowy wynosi 1, 3, 6 lub 12 miesięcy. 12  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania osobistego rachunku bankowego.
Lokata odnawialna TAK Odnowienie lokaty następuje na takich samych warunkach, jakie obowiązywały w pierwszym dniu trwania aktualnej umowy.
Odnawianie automatyczne TAK W przypadku gdy nie podejmiesz środków pieniężnych przechowywanych na lokacie i nie złożysz innej dyspozycji, w następnym dniu po upływie okresu umownego, umowa zostanie przedłużona na kolejny taki sam okres.
Odsetki powiększają kapitał TAK Jeżeli nie zadecydujesz inaczej, po upływie okresu umownego, odsetki zostaną dopisywane do rachunku lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po upływie okresu umownego,naliczone odsetki mogą zostać przekazywane na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy, prowadzony w PKO BP w tej samej walucie, co rachunek lokaty.
Możliwość dopłaty W umownym okresie utrzymywania lokaty nie możesz dokonać wpłaty kapitału.
Minimalna kwota dopłaty -1.0
Maksymalna kwota dopłaty -1.0
Możliwość wypłaty części środków W trakcie trwania lokaty nie możesz dokonywać wypłat kapitału.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Niedotrzymanie okresu umownego skutkuje naliczeniem odsetek w obniżonej wysokości, tj. według 1/2 stopy procentowej określonej dla wkładów płatnych na żądanie na rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach wymienialnych, obowiązującej w okresie utrzymywania środków pieniężnych na rachunku lokaty.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty, mający pełną zdolność do czynności prawnych może udzielić osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty. Pełnomocnictwo stałe do dysponowania rachunkiem lokaty może być udzielone nie więcej niż dwóm osobom. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku lokaty o pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć w oddziale banku dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz wskazanych przez siebie osób. Dyspozycja na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona w każdym momencie trwania lokaty. Dyspozycja na wypadek śmierci nie może zostać ustanowiona do wspólnego rachunku lokaty. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być otwarty i prowadzony na rzecz jednej lub dwóch osób fizycznych o tym samym statusie dewizowym.W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy dysponuje bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty oraz dokonuje samodzielnie wszystkich czynności wynikających z umowy, łącznie z wypowiedzeniem umowy. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Rachunek lokaty otwierany i prowadzony jest dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.


Wniosek online PKO BP S. A.

Wniosek online PKO BP S. A.

  • Wypełnij wniosek online. Uzupełnione przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do sporządzenia umowy lokaty.
  • Prześlij wniosek do centrali banku.
  • W ciągu kilku najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby uzgodnić szczegóły dotyczące umowy.
  • Podczas rozmowy telefonicznej zatwierdzisz treść umowy oraz ustalicie termin jej podpisania.
  • Umowę podpisujesz w najbliższym oddziale banku.
  • Po wpłacie środków na rachunek lokaty, umowa zostaje zawarta.


Oddział PKO BP S. A.

Oddział PKO BP S. A.

  • Udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Z pracownikiem banku wypełnisz umowę lokaty.
  • Po wpłacie środków na rachunek lokaty, umowa zostaje zawarta.