Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PKO Bank Polski - Lokata w CHF z oprocentowaniem zmiennym


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Lokata w CHF z oprocentowaniem zmiennymKwota:
10 000,00 CHF
Kapitał + odsetki:
 CHF
Waluta:
CHF
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokatę w walucie wymienialnej możesz założyć na okres 1, 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy.  Masz do wyboru dwa rodzaje oprocentowania: stałe lub zmienne. Przy czym okres okres oszczędzania uzależniony jest od oprocentowania na jakie się zdecydujesz. Aby założyć lokatę wystarczy wpłata w wysokości 150 CHF.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty wynosi 150 CHF. 150  CHF
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  CHF
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty w walucie wymienialnej, oprocentowanej w/g zmiennej stopy procentowej wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Okres trwania umowy wynosi 6, 12, 24, 36 miesięcy. 3  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania osobistego rachunku bankowego.
Lokata odnawialna TAK Odnowienie lokaty następuje na takich samych warunkach, jakie obowiązywały w pierwszym dniu trwania aktualnej umowy.
Odnawianie automatyczne TAK W przypadku gdy nie podejmiesz środków pieniężnych przechowywanych na lokacie i nie złożysz innej dyspozycji, w następnym dniu po upływie okresu umownego, umowa zostanie przedłużona na kolejny taki sam okres.
Odsetki powiększają kapitał TAK Jeżeli nie zadecydujesz inaczej, po upływie okresu umownego, odsetki zostaną dopisywane do rachunku lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Po upływie okresu umownego,naliczone odsetki mogą zostać przekazywane na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy, prowadzony w PKO BP w tej samej walucie, co rachunek lokaty.
Możliwość dopłaty W umownym okresie utrzymywania lokaty nie możesz dokonać wpłaty kapitału.
Minimalna kwota dopłaty -1.0
Maksymalna kwota dopłaty -1.0
Możliwość wypłaty części środków W trakcie trwania lokaty nie możesz dokonywać wypłat kapitału.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Niedotrzymanie okresu umownego dla lokat w walutach wymienialnych powoduje naliczenie odsetek według 1/2 stopy procentowej określonej dla wkładów płatnych na żądanie na rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach wymienialnych, obowiązującej w okresie utrzymywania środków pieniężnych na rachunku lokaty.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: