neoBANK - Lokata ULA


neoBANK

neoBANK
Lokata ULAKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Lokata ULA to lokata terminowa zakładana na okres 6 miesięcy, oprocentowana 2,2% w skali roku. Bank ustalił niski pułap minimalnego wkładu, do założenia depozytu wystarczy bowiem zaledwie 200 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalny wkład na lokatę to 200 zł. 200  PLN
Maksymalna kwota Maksymalna kwota jaką możesz zdeponować na lokacie to 1.000.000 zł. 1 000 000  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 6 miesięcy. 6  Miesięcy
Okres maksymalny Rachunek lokaty może zostać otwarty maksymalnie na 6 miesięcy. 6  Miesięcy

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Do założenia lokaty nie jest wymagane posiadanie konta osobistego
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana na czas określony z możliwością odnowienia.
Odnawianie automatyczne TAK Jeśli w dniu następnym po upływie oznaczonego okresu umownego nie złożysz dyspozycji zamknięcia lokaty, to lokata zostanie automatycznie przedłużona na następny taki sam okres umowny. Lokata na Medal zostanie odnowiona na warunkach standardowej Lokaty onLINE 3M.
Odsetki powiększają kapitał Odsetki od lokaty przekazywane są na Twoje konto osobiste lub rachunek techniczny.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Odsetki są przelewane na Twoje konto osobiste.
Możliwość dopłaty W trakcie obowiązywania umowy o prowadzenie lokaty, nie możesz zwiększyć ulokowanego kapitału.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Żądanie wypłaty przed upływem okresu umownego powoduje rozwiązanie umowy i zamknięcie lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu W przypadku zerwania lokaty przed terminem umownym, tracisz większość wypracowanych pieniędzy - bank nalicza wówczas odsetki w wysokości 0,05%.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: