Deutsche Bank - Lokata tradycyjna


Deutsche Bank

Deutsche Bank
Lokata tradycyjnaKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 012,00 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,60  %

Zwróć uwagę

Do otwarcia lokaty tradycyjnej ze stałym oprocentowaniem musisz posiadać minimum 2.000 zł. Składając dyspozycję otwarcia lokaty odnawialnej, Twoje odsetki są automatycznie doliczane do kwoty lokaty. Posiadając oszczędności w kwocie 25.000 zł masz możliwość negocjowania okresu i oprocentowania lokaty.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 15,00 PLN
Podatek - 3,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 12,00 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,60%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,48%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank uprawniająca do założenia lokaty tradycyjnej wynosi 2.000 zł. 2 000  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa górnej granicy środków możliwych do zdeponowania na rachunku lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty tradycyjnej wynosi 7 dni. 7  Dni
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty tradycyjnej wynosi 1 rok. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Zakładając lokatę w Deutsche Banku musisz posiadać rachunek osobisty.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Podczas otwierania lokaty składasz dyspozycję czy po jej upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki czy odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokata odnawiana jest łącznie z uzyskanymi odsetkami.
Odnawianie automatyczne TAK Po zakończeniu okresu trwania lokaty, odnowi się ona automatyczne według obowiązującego na ten dzień oprocentowania. Lokata łącznie z odsetkami jest odnawiana na taki sam okres.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu trwania lokaty jest ona odnawiana wraz z odsetkami.
Odsetki przelewane na rachunek Brak.
Możliwość dopłaty Nie ma możliwość dopłaty środków powiększających kwotę trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata części środków z trwającej lokaty wiąże się z rozwiązaniem umowy rachunku.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK W przypadku zerwania umowy rachunku lokaty przed upływem 3 miesięcy trwania lokaty, tracisz wszystkie odsetki. Likwidując lokatę po upływie 3 miesięcy naliczane są odsetki wg obniżonej stopy procentowej, która wynosi 1 % w skali roku.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Zakładając lokatę na kwotę minimum 25.000 zł, bank oferuje lokatę negocjowaną ze stałym indywidualnie ustalonym oprocentowaniem. Możesz również negocjować okres lokowania swoich oszczędności. Negocjować stopę oprocentowania możesz tylko w oddziale banku. -
Ubezpieczenie Brak -
Pełnomocnictwo Ustanowić pełnomocnika możesz tylko wtedy kiedy jesteś posiadaczem konta osobistego i takie pełnomocnictwo ustanowiłeś lub gdy posiadasz/założysz konto wspólne. -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność Brak. -
Lokata na 7 lub 14 dni Lokatę na okres 7 lub 14 dni możesz założyć jedynie za pośrednictwem serwisu internetowego db easyNET lub poprzez Teleserwis.

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online Deutsche Banku

Wniosek online Deutsche Banku

 • Do założenia lokaty przez internet konieczne jest posiadanie rachunku w Deutsche Banku z aktywnym kanałem bankowości elektronicznej.
 • Zaloguj się do serwisu internetowego i złóż polecenie otwarcia nowej lokaty.
 • Na koncie musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Wypełniasz niezbędne pola wniosku o założenie lokaty i zatwierdzasz złożenie dyspozycji.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.


Doradca Deutsche Banku

Doradca Deutsche Banku

 • Zadzwoń na infolinię banku.
 • Na koncie musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Składając dyspozycję otwarcia lokaty podajesz numer rachunku, z którym chcesz powiązać lokatę, czas jej trwania oraz kwotę do zainwestowania. Następnie zatwierdzasz złożoną dyspozycję.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.


Oddział Deutsche Banku

Oddział Deutsche Banku

 • Z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału Deutsche Banku.
 • Wraz z pracownikiem banku wypełnij wniosek o otwarcie rachunku lokaty.
 • Doradca zweryfikuje poprawność danych osobowych zawartych we wniosku z danymi Twojego dowodu osobistego.
 • Wpłacisz odpowiednią kwotę zasilającą rachunek lokaty.
 • Umowa lokaty zostaje zawarta.