Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

Santander Bank Polska - Lokata Terminowa Walutowa


Santander Bank Polska

Santander Bank Polska
Lokata Terminowa WalutowaKwota:
10 000,00 CHF
Kapitał + odsetki:
10 001,25 CHF
Waluta:
CHF
Oprocentowanie wynosi:
0,05  %

Zwróć uwagę

Terminową Lokatę Walutową w BZ WBK założysz na okres 3, 6, 12 miesięcy. Do jej otwarcia wystarczy wpłata w wysokości 1.500 CHF. W ofercie posiadasz swobodę w sposobie decydowania o wypłacie odsetek i kapitału po upływie terminu lokaty. Oprocentowanie jest stałe i zależy od zawartego okresu oszczędzania.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 1,25 PLN
Podatek - 0,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 1,25 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,05%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,05%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wpłaty na rachunek lokaty wynosi 1.500 CHF. 1 500  CHF
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  CHF
Okres minimalny Lokata może być zawarta na okres, minimum 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Terminowa Lokata Walutowa zawarta może zostać na okres 3, 6, 12 miesięcy. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Bank nie wymaga posiadania rachunku bankowego.
Lokata odnawialna TAK Lokata odnawiana jest na warunkach i oprocentowaniu, obowiązujących w pierwszym dniu nowego okresu umownego. Wypracowane odsetki dopisywane są do pierwotnego kapitału, przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek lub mogą zostać wypłacone w formie gotówki w oddziale banku.
Odnawianie automatyczne TAK Jeżeli środki z rachunku lokaty nie zostaną podjęte w dniu zakończenia okresu umowy, umowę uważa się za nowo zawartą, na kolejny taki sam okres, na warunkach obowiązujących w dniu zawarcia nowej umowy.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie terminu lokaty kapitał plus wypracowane odsetki przekazujesz na własny rachunek lub konto wskazanej przez Ciebie osoby.
Odsetki przelewane na rachunek TAK
Możliwość dopłaty Brak możliwości dopłaty środków do trwającej lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  CHF 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  CHF 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłatę całości lub części kapitału traktuje się jako zerwanie lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Wypłata przed upływem okresu umownego skutkuje naliczeniem oprocentowania wg stawek oprocentowania dla lokat zerwanych.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz lokaty może udzielić pełnomocnictwa na rzecz osoby trzeciej. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz lokaty może dokonać zapisu bankowego na wypadek śmierci (z wyjątkiem rachunków wspólnych). -
Współwłasność Współwłaściciel Twojego rachunku lokaty ma pełne prawo dysponowania środkami ulokowanymi na rachunku. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Posiadaczem rachunku lokaty może być rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych.


Oddział BZ WBK

Oddział BZ WBK

  • Wraz z dokumentem tożsamości udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Z doradcą wypełnisz wniosek o otwarcie lokaty, na którego podstawie zostanie sporządzona umowa.
  • Następnym krokiem będzie podpisanie umowy lokaty oraz przelanie środków na jej konto.
  • Rachunek lokaty zostanie otwarty.