Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

ING Bank Śląski - Lokata terminowa w EUR


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski
Lokata terminowa w EUR



Kwota:
10 000,00 EUR
Kapitał + odsetki:
 EUR
Waluta:
EUR
Oprocentowanie wynosi:
 %

Zwróć uwagę

Terminowa lokata walutowa w ING Banku Śląskim oprocentowana jest wg stałej stopy procentowej, której wartość wynosi maksymalnie 0,35% w skali roku. Jest ona uzależniona od okresu na jaki zostaje zawarta umowa. Minimalna kwota uprawniająca do założenia lokaty wynosi 500 EUR.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem -  PLN
Podatek -  PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek.  PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. %
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. %
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet NIE
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Aby założyć lokatę terminową wystarczy wpłata w wysokości 500 EUR. 500  EUR
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty walutowej. 9 999 999  EUR
Okres minimalny Lokata może być zawarta na okres , minimum 1 roku. 1  Rok
Okres maksymalny Umowa lokaty w walucie wymienialnej zawierana jest maksymalnie na okres 2 lat. 2  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku Otwarcie rachunku lokaty następuje po podpisaniu umowy oraz dokonaniu wpłaty na ten rachunek.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony okres. Po jego upływie rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres. Lokatę odnawiasz w dwojaki sposób. Odsetki dopisywane są do odnawianej kwoty lub przelewane na wskazany przez Ciebie rachunek.
Odnawianie automatyczne TAK Jeżeli środki z rachunku lokaty nie zostaną podjęte w dniu zakończenia okresu umowy, umowę uważa się za nowo zawartą, na kolejny taki sam okres na warunkach obowiązujących w dniu zawarcia nowej umowy.
Odsetki powiększają kapitał TAK Brak.
Odsetki przelewane na rachunek Brak
Możliwość dopłaty W okresie trwania umowy lokaty bank nie przyjmuje wpłat powiększających saldo rachunku lokaty.
Minimalna kwota dopłaty 0  EUR 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  EUR 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata środków z rachunku lokaty w całości lub w części przed upływem okresu umowy powoduje rozwiązanie umowy rachunku lokaty.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Podjecie środków z rachunku lokaty przed opływem okresu umownego powoduje wypłatę odsetek obniżonych, naliczonych za czas trwania lokaty w wysokości określonej przez bank i obowiązującej w dniu dokonania wypłaty. Oprocentowanie środków na rachunkach lokat wypłaconych przed upływem okresu umownego wynosi 0,10%.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania -
Ubezpieczenie -
Pełnomocnictwo -
Dyspozycja na wypadek śmierci -
Współwłasność -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt: