mBank - Lokata terminowa


mBank

mBank
Lokata terminowa


Kwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 014,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,70  %

Zwróć uwagę

Jest to lokata o stałym oprocentowaniu, zależnym od okresu jej trwania, który może wynosić 2, 3, 6, 12 lub 24 miesiące. Minimalna kwota uprawniająca do otwarcia mLOKATY wynosi 500 zł.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - stałe
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 17,50 PLN
Podatek - 3,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 14,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie stałe w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,70%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,58%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział NIE
- Internet TAK
- Telefon TAK

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna kwota wymagana przez bank, uprawniająca do założenia lokaty terminowej wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnie ulokowanej kwoty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Standardowo minimalny okres trwania lokaty wynosi 2 miesiące. 2  Miesiące
Okres maksymalny Maksymalny okres trwania lokaty wynosi 2 lata. 2  Lata

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Do założenia lokaty wymagane jest posiadanie bezpłatnego rachunku zintegrowanego: eKONTO, eMAX lub eMAX plus w mBanku.
Lokata odnawialna TAK Lokata zawierana jest na określony czas. Po jego upływie okresu umownego rezygnujesz z umowy, wypłacasz środki lub odnawiasz lokatę na kolejny okres.
Odnawianie automatyczne TAK Podpisując umowę o otwarcie lokaty masz możliwość złożenia dyspozycji do automatycznego odnowienia lokaty na kolejne okresy umowne.
Odsetki powiększają kapitał TAK Po upływie okresu umownego lokaty, naliczone odsetki przekazywane są na rachunek, z którym lokata jest powiązana. Masz możliwość odnowienia lokaty o pierwotnym stanie kapitału lub odnowić lokatę z kwotą powiększoną o wypracowane odsetki.
Odsetki przelewane na rachunek TAK Zgromadzone odsetek po zakończeniu zadeklarowanego okresu jej trwania przelewane są na rachunek zintegrowany z mLOKATĄ.
Możliwość dopłaty Brak możliwości zwiększenia ulokowanych środków w trakcie trwania umowy..
Minimalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Maksymalna kwota dopłaty 0  PLN 0.0
Możliwość wypłaty części środków Wypłata nawet minimalnej kwoty w trakcie trwania umowy o prowadzenie rachunku lokaty jest jednoznaczna z jej rozwiązaniem. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków będą one oprocentowane 0,1%.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Zrywając umowę rachunku lokaty przed terminem jej zakończenia, otrzymujesz 0,1% naliczonych odsetek za okres przechowywania środków pieniężnych, licząc od dnia założenia lokaty do dnia wypłaty środków.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak możliwości negocjowania stawek oprocentowania. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika do dysponowania rachunkiem lokaty. Pełnomocnictwo, w formie pisemnej, udzielane jest do dysponowania rachunkiem zintegrowanym, dzięki czemu pełnomocnik uzyskuje prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na lokacie. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Możesz wydać dyspozycję na wypadek śmierci do rachunku powiązanego z lokatą. Dyspozycja obowiązuje wówczas również do rachunku lokaty. -
Współwłasność Współwłasność lokaty obowiązuje jedynie w sytuacji, gdy rachunek z nią powiązany został założony jako rachunek wspólny. Współwłaściciele w równym stopniu odpowiadają za wszelkie operacje dokonane na mLOKACIE. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

 • Wiek powyżej 18 roku życia.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.


Wniosek online mBanku

Wniosek online mBanku

 • Jeśli posiadasz rachunek osobisty w mBanku, zaloguj się do serwisu internetowego i złóż polecenie otwarcia nowej lokaty. Jeśli jeszcze nie jesteś klientem banku złóż wniosek o otwarcie rachunku eKONTO.
 • Na rachunku musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Wypełniasz niezbędne pola wniosku o założenie lokaty i zatwierdzasz złożenie dyspozycji.
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.
 • Informacja o potwierdzeniu założenia lokaty widoczna jest na stronie banku po zalogowaniu się na Twoje konto użytkownika.


Doradca mBanku

Doradca mBanku

 • Zadzwoń na infolinię banku.
 • Pierwszym etapem rozmowy będzie określenie Twojego statusu klienta. Jeśli posiadasz rachunek w mBanku składasz dyspozycję otwarci lokaty. Jeśli jeszcze nie jesteś klientem banku podczas rozmowy złożysz wniosek o otwarcie rachunku.
 • Na rachunku musisz posiadać odpowiednią ilość środków pieniężnych ponieważ zostaną one wykorzystane jak depozyt do lokaty.
 • Składając dyspozycję otwarcia lokaty podajesz nazwę rachunku, z którym chcesz otworzyć lokatę, czas jej trwania oraz kwotę do zainwestowania.
 • Zatwierdzasz złożoną dyspozycję
 • Jeśli wszystko jest w porządku środki finansowe zostaną zdeponowane na rachunek nowo powstałej lokaty.
 • Informacja o potwierdzeniu założenia lokaty widoczna jest na stronie banku po zalogowaniu się na Twoje konto użytkownika.