Zadzwoń do nas!

12345 20 02

Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora

PKO Bank Polski - Lokata terminowa FORTUNA


PKO Bank Polski

PKO Bank Polski
Lokata terminowa FORTUNAKwota:
10 000,00 PLN
Kapitał + odsetki:
10 010,50 PLN
Waluta:
PLN
Oprocentowanie wynosi:
0,50  %

Zwróć uwagę

Lokatę terminową FORTUNA możesz założyć na okres 3, 6 lub 12 miesięcy posiadając zaledwie kwotę 500 zł. Atutem oferty jest możliwość dokonywania wpłat (maksymalnie dwie wpłaty w jednym miesiącu kalendarzowym) w trakcie trwania umowy bez utraty wypracowanych przez nią odsetek.

Informacje dotyczące Twojej lokaty

Dane Opis dodatkowy Stawka
Kwota - 10 000,00 PLN
Okres - 3 m-ce
Waluta - PLN
Kapitalizacja - na koniec okresu lokaty
Rodzaj oprocentowania - zmienne
Oprocentowanie progresywne - nie
Kwota odsetek przed opodatkowaniem - 12,50 PLN
Podatek - 2,00 PLN
Suma odsetek Kwota odsetek pomniejszona o podatek. 10,50 PLN
Oprocentowanie nominalne Oprocentowanie zmienne w skali roku bez uwzględnienia podatku. 0,50%
Oprocentowanie rzeczywiste Oprocentowanie w skali roku z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek i podatku. 0,42%
Dane Kanały dystrybucji Dostępność
- Oddział TAK
- Internet TAK
- Telefon NIE

Wymagane kwoty wpłat

Dane Opis dodatkowy Stawka
Minimalna kwota Minimalna wpłata na rachunek lokaty FORTUNA wynosi 500 zł. 500  PLN
Maksymalna kwota Bank nie określa maksymalnej kwoty wpłaty na rachunek lokaty. 9 999 999  PLN
Okres minimalny Minimalny okres trwania lokaty wynosi 3 miesiące. 3  Miesiące
Okres maksymalny Okres trwania umowy wynosi 3, 6, lub 12 miesięcy. 1  Rok

Warto wiedzieć przy wyborze

Dane Dostępność Opis dodatkowy
Konieczny rachunek w banku TAK Bank wymaga posiadania osobistego rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego lub rachunku oszczędnościowego.
Lokata odnawialna TAK Odnowienie lokaty FORTUNA następuje na takich samych warunkach, jakie obowiązywały w pierwszym dniu trwania aktualnej umowy.
Odnawianie automatyczne TAK W przypadku gdy nie podejmiesz środków pieniężnych przechowywanych na lokacie Fortuna i nie złożysz innej dyspozycji, w następnym dniu po upływie okresu umownego, umowa zostanie przedłużona na kolejny taki sam okres.
Odsetki powiększają kapitał TAK Jeżeli nie zadecydujesz inaczej, po upływie okresu umownego, odsetki zostaną dopisywane do rachunku lokaty.
Odsetki przelewane na rachunek TAK W pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego, naliczone odsetki mogą zostać przekazana na dowolny, wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
Możliwość dopłaty TAK W okresie trwania lokaty możesz dokonać maksymalnie dwóch dopłat środków pieniężnych w jednym miesiącu kalendarzowym. Każda wpłata w kwocie nie wyższej niż dwukrotność pierwszej wpłaty.
Minimalna kwota dopłaty 1  PLN 1.0
Maksymalna kwota dopłaty 9 999 999  PLN 9999999.0
Możliwość wypłaty części środków W trakcie trwania lokaty brak możliwości dokonywania jakichkolwiek wypłat.
Utrata odsetek przy zerwaniu TAK Niedotrzymanie okresu umownego, powoduje naliczenie odsetek według obniżonej stopy procentowej - 0,05%, tj. 1/2 wartości oprocentowania rachunku SUPERKONTO.

Na co zwrócić uwagę

Dane Opis dodatkowy Stawka
Negocjowanie oprocentowania Brak. -
Ubezpieczenie Brak. -
Pełnomocnictwo Posiadacz rachunku lokaty, mający pełną zdolność do czynności prawnych może udzielić osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty. Pełnomocnictwo stałe do dysponowania rachunkiem lokaty może być udzielone nie więcej niż dwóm osobom. -
Dyspozycja na wypadek śmierci Posiadacz rachunku lokaty o pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć w oddziale banku dyspozycję na wypadek śmierci na rzecz wskazanych przez siebie osób. Dyspozycja na wypadek śmierci może być odwołana lub zmieniona w każdym momencie trwania lokaty. Dyspozycja na wypadek śmierci nie może zostać ustanowiona do wspólnego rachunku lokaty. -
Współwłasność Rachunek lokaty może być otwarty i prowadzony na rzecz jednej lub dwóch osób fizycznych o tym samym statusie dewizowym.W przypadku rachunku wspólnego, każdy ze współposiadaczy dysponuje bez ograniczeń środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty oraz dokonuje samodzielnie wszystkich czynności wynikających z umowy, łącznie z wypowiedzeniem umowy. -

Jak mogę dostać ten kredyt?

Kryteria ubiegania się o produkt:

  • Rachunek lokaty otwierany i prowadzony jest dla osób fizycznych mających pełną zdolność do czynności prawnych oraz dla osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych.


Wniosek online PKO BP S. A.

Wniosek online PKO BP S. A.

  • Wypełnij wniosek online. Uzupełnione przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do sporządzenia umowy lokaty.
  • Prześlij wniosek do centrali banku.
  • W ciągu kilku najbliższych dni skontaktuje się z Tobą pracownik banku, aby uzgodnić szczegóły dotyczące umowy.
  • Podczas rozmowy telefonicznej zatwierdzisz treść umowy oraz ustalicie termin jej podpisania.
  • Umowę podpisujesz w najbliższym oddziale banku.
  • Po wpłacie środków na rachunek lokaty, umowa zostaje zawarta.


Oddział PKO BP S. A.

Oddział PKO BP S. A.

  • Udaj się do najbliższego oddziału banku.
  • Z pracownikiem banku wypełnisz umowę lokaty.
  • Po wpłacie środków na rachunek lokaty, umowa zostaje zawarta.